Rammeavtale for driftsledelse ved Ankomstsenteret Østfold

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/28/2016
1/17/2017
1/10/2017

Buyer

Utlendingsdirektoratet - UDI Utlendingsdirektoratet - UDI
Christer Andreassen Andreas Szolnoki
Hausmannsgate 21
pb 8108

0182 OSLO
Norway
974760746

Closing date has passed.

Short description

UDI har behov for driftsledertjenester på ankomstsenteret for asylsøkere i Østfold. Tjenesten omfatter oppfølging av vedlikeholds-, ombyggings- og utbyggingsprosjekter tilknyttet bygningsmassen på ankomstsenteret. Leverandør skal forestå teknisk, fremdriftsmessig og håndverksmessig kontroll av byggearbeidene, herunder følge opp entreprenører, håndverkere mv. Denne angivelsen av tjenestens innhold er ikke uttømmende.

 

Leverandøren skal håndtere spørsmål og problemstillinger innen alle fag i byggefasen, herunder blant annet byggfag, VVS, EL og brannsikkerhet. Leverandøren skal også kunne påta seg rollen som SHA-koordinator.

 

Det er ønskelig at leverandør benytter dedikerte driftsledere for utførelse av oppdrag under rammeavtalen, da UDI anser det som en fordel med faste kontaktpunkt og at driftsleder opparbeider seg kjennskap til bygningsmassen og forholdene for øvrig.

 

UDI har per i dag avtaler også med andre leverandører innen byggetekniske konsulenttjenester. Avtalene omfatter byggelederoppdrag av mer generell bygningsfaglig bistand, prosjektering, prosjektstyring/-ledelse, bistand ifm. konkurransegjennomføring m.m. Dersom potensielle oppdrag under denne rammeavtalen, eventuelt deler av oppdraget, er omfattet av leveringsområdene for de eksisterende avtalene, forbeholder UDI seg retten til å benytte de eksisterende avtalene for utførelse av oppdraget, eventuelt for deler av oppdraget.

Files

Title Size
Del 1_Konkurransegrunnlag.docx 100 KB
Del 1_Vedlegg 1_Mal tilbudsbrev.docx 41 KB
Del 1_Vedlegg 2_Mal tilbyders forbehold og avvik (1).docx 22 KB
Del 1_Vedlegg 3_Forpliktelseserklæring.doc 41 KB
Del 1_Vedlegg 4_Mal egenerklæring taushetsplikt.docx 22 KB
Del 2 Bilag 4 Kontraktsbestemmelser for driftslederoppdrag.docx 46 KB
Del 2_Avtale_Rammeavtale.docx 59 KB
Del 2_Bilag 2_Beskrivelse av oppdraget.docx 24 KB
Del 2_Bilag 3_Oppdragsgivers ytelsesbeskrivelse.doc 147 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway