Vintervedlikehald av kommunale vegar og plasser i Nord-Fron kommune

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/30/2016

Buyer

Nord-Fron Kommune Nord-Fron Kommune
Jo Engum Jo Engum
Nedregate 50
.

2640 VINSTRA
Norway
839893132

Short description

Avtalen omfatter innleie av maskiner med fører for å utføre snøbrøyting, snørydding og annet vintervedlikeholdsarbeid. Vi har i tilbudet valgt å benytte pris pr tur. Det vil gis en godgjøring for 15 turer for brøyting av veger og plasser. Når antall turer overstiger 15, vil det bli godtgjort pr. tur etter priser satt opp i prisskjema.  Videre gis det en fastsum for beredskap pr. år.

Strøing er også en del av avtalen.

Oppdragsgiver ønsker et tett og godt samarbeid med valgte entreprenør(er) og vil være åpen for forslag til positive forbedringer og justeringer i avtaleperioden innenfor tillatte rammer.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke forplikter seg til noe bestemt volum, utover de ovennevnte 15 turene. Det understrekes videre at oppgitte tall kun er estimater . Endringer i budsjett og rutiner vil kunne påvirke totalvolumene. Vi håper imidlertid at opplysningene kan være til hjelp for å prissette tilbudet på en mest mulig korrekt måte.

Tilbyder må også, som en del av tilbudet, spesifisere hva som er nødvendig for at leveransen skal fungere i henhold til kravspesifikasjonen. Tilbyder er totalansvarlig for at anskaffelsen er tilfredsstillende ved overleveringen.

Når det gjelder kostnader knyttet til strøgrus, vil oppdragsgiver sørge for lokalt depo i Skåbu hvor entreprenør kan hente denne ut. Mengde grus og hvor den benyttes, skal ligge ved faktura. Strøgrus ellers hentes hos ekstern leverandør og faktureres oppdragsgiver direkte. Uttak må merkes med hvor strøgrus er tenkt benyttet.

 

 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway