Tunnelutbedring Sunnmøre - Tilbud 1 - E39 Moa-, E39 Blindheims- og E136 Hatlaåstunnelen

Information

Open procedure
11/28/2016

Buyer

Statens vegvesen Region midt Statens vegvesen Region midt
Arne Ola stavseng Arne Ola Stavseng
Fylkeshuset
6404 Molde
Norway
971032081

Assignment text

Arbeidenes art og omfang

Arbeidene omfatter rehabilitering av 3 tunneler som ligger i Ålesund kommune.

•Moatunnelen (560 m). ÅDT ca. 11 000.

•Blindheimstunnelen (840 m). ÅDT ca.22 000.

•Hatlaåstunnelen (314 m). ÅDT ca. 19 000.

For detaljert beskrivelse, se konkurransegrunnlaget.

Moatunnelen:

I Moatunnelen er det i hovedsak det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret som skal oppdateres.

Blindheimstunnelen:

I Blindheimstunnelen skal det meste av elektriske anlegget inkludert føringsveger og tekniske bygg utskiftes. I tillegg skal sikkerhetsutstyret oppdateres og kamerasystem koblet til AID, basert på radar, monteres. I tunnelåpningene skal nytt rekkverk monteres. Utenfor tunnelene skal det monteres nye trafoer i nye tekniske bygg med fremføring av høgspent til disse i samarbeid med Mørenett.

Hatlaåstunnelen:

I Hatlaåstunnelen skal det elektriske anlegget skiftes ut. Ca. 3400 m2 eksisterende PE-skum uten brannsikring skal rives. Tunnelen skal renskes og sikres i samråd med byggherren. Ny vann- og frostsikring skal monters gjennomgående i tunnelen. På østsiden av veglinjen for dagsone sør skal det monteres rekkverk.Kontraktstildeling
Tittel: Tunnelutbedring Sunnmøre - Tilbud 1 - E39 Moa-, E39 Blindheim- og E136 Hatlaåstunnelen
Dato for kontraktstildeling: 10-11-2016
Antall mottatte tilbud: 3
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
HG International AS994241303, Raffelneset 6, 6060 Hareid, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway