Olav Kyrresgate 19 - rehabilitering E04 Rivearbeider

Information

Open procedure
12/21/2016

Buyer

Stavanger kommune Stavanger kommune
Lars Egil Borsheim Lars Egil Borsheim
Olav Kyrresgt 23
4006 Stavanger
Norway
964965226

Short description

Olav Kyrresgt 19, svømmehall og kontorbygg skal rehabiliteres. Denne entreprise omfatter bl.a. rivning av alle tekniske anlegg. Fasadeglass skal rives. Innvendige lette konstruksjoner rives, belegg på gulv fjernes. Fliser og påstøp skal fjernes. Lette etasjeskiller i atrium skal fjernes. Det skal i tillegg utføres hulltakinger og saging i betongvegger.

Byggherren arrangerer anbudsbefaringdag 5.desember 2016, kl 13.00.

Files

Title Size
0-Dokumentplan_Riveanbud.pdf 46 KB
1-Bok0 Rivearbeider rev 2.pdf 535 KB
2-Milj¢saneringsbeskrivelse Olav Kyrres gate 19.pdf 2.45 MB
3-Fagbeskrivelse rivearbeider.pdf 315 KB
4-Fagbeskrivelse rivearbeider.gab 4.85 MB
5-SHA- plan OK-19 - rivningsarbeider rev 2.pdf 421 KB
6-Organisasjonsplan OK 19 rev 0 til SHA-plan.pdf 6 KB
7-Overordnet fremdriftsplan rivingsarbeider rev 1.pdf 16 KB
8-V-900-R Riggplan.pdf 361 KB
0-Dokumentplan_Riveanbud.pdf 46 KB
A101-R - Plan kjeller Rivetegning.pdf 139 KB
A102-R - Plan U2- etasje Rivetegning.pdf 172 KB
A103-R - Plan U1- etasje Rivetegning.pdf 199 KB
A104-R - Plan 1- etasje Rivetegning.pdf 186 KB
A105-R - Plan 2- etasje Rivetegning.pdf 140 KB
A106-R - Plan 3- etasje Rivetegning.pdf 133 KB
A107-R - Plan 4- etasje Rivetegning.pdf 110 KB
A108-R - Plan innskutt dekke over U2 Rivetegning.pdf 159 KB
A109-R - Plan teknisk mesanin over kjeller Rivetegning.pdf 131 KB
B-100-R.pdf 94 KB
B-200-R.pdf 70 KB
B-210-R.pdf 109 KB
B-220-R.pdf 117 KB
B-230-R.pdf 109 KB
B-240-R.pdf 134 KB
B-250-R.pdf 32 KB
B-260-R.pdf 40 KB
B-270-R.pdf 39 KB
B-280-R.pdf 33 KB
MS-90-01 Plan 1. etasje milj¢sanering.pdf 117 KB
MS-90-02 Plan 2.etasje milj¢sanering.pdf 124 KB
MS-90-03 Plan 3.etasje milj¢sanering.pdf 125 KB
MS-90-04 Plan 4.etasje milj¢sanering.pdf 120 KB
MS-90-KE Plan kjeller milj¢sanering.pdf 354 KB
MS-90-U1 Plan U1.etasje milj¢sanering.pdf 145 KB
MS-90-U2 Plan U2.etasje milj¢sanering.pdf 131 KB
R-01.pdf 11.10 MB
R-02.pdf 11.79 MB
R-03.pdf 12.49 MB
R-04.pdf 10.26 MB
R-KE.pdf 923 KB
R-U1.pdf 10.59 MB
R-U2.pdf 10.38 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway