Rådgivningsoppdrag knyttet til verdivurdering og strategisk gjennomgang av NSB AS

Information

Open procedure
11/25/2016
12/8/2016

Buyer

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet
Kristine Veierland Kristine Veierland
Pb 8010 Dep
0030 Oslo
Norway
972417904

Closing date has passed.

Short description

Samferdselsdepartementet (SD) vil som en del av forvaltningen av eierskapet i NSB AS utarbeide en Stortingsmelding om virksomheten til NSB, som er planlagt lagt frem i vårsesjonen 2017. Dette gjøres hvert fjerde år. Formålet med eiermeldingen er å gi Stortinget en orientering om og vurdering av selskapets virksomhet, strategi og økonomiske planer for de kommende årene samt utviklingen siden forrige eiermelding som kom i 2013.

Oppdraget vil bestå av:

-Verdivurdering av NSB-konsernet. Markedsverdivurdert egenkapital skal fremgå i resultatet av verdivurderingen.

-Vurdering av avkastningsmål og utbytteforventninger for konsernet for de neste 3-5 år.

-Vurdering av selskapets strategiplan for 2017-2021 og strategiske alternativer for konsernet i lys av bransjeforhold og markedsforhold. Gjennomgangen skal resultere i innspill til staten som eier med vurderinger av selskapets strategi.

-Gjennomgang av NSB-konsernets balanse, herunder hvilke eiendeler som er nødvendig av hensyn til driften og om det finnes eiendeler som ikke er det.

-Gjennomgang av NSB-konsernets kapitalstruktur slik den vil være etter at strukturelle endringer som følge av reformen er gjennomført. Vurdering av om kapitalstrukturen er tilpasset selskapets formål og situasjon.

-Eventuelle andre vesentlige forhold som måtte komme opp.

SD ser det som naturlig at det er behov for møter med ledelsen og styret i NSB AS for å få utdypende informasjon om økonomi og strategi. Grunnet høyt arbeidstrykk knyttet til gjennomføring av reformen i NSB vil konsulentens tilgang til NSB være begrenset.

SD ønsker et skriftlig materiale som resultat av oppdraget. SD ønsker også som et minimum et oppstartsmøte, et møte for rapportering midtveis, og et møte med overlevering av skriftlig materiale.

For en nærmere beskrivelse av oppdraget, se bilag 1 til kontrakt, kundens beskrivelse av oppdraget.

Files

Title Size
%28SSA-O%29 Oppdragsavtalen med bilag NSB 1.0 .docx 111 KB
Del II - Konkurransegrunnlag NSB 1.0.pdf 777 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway