Kommunedelplan med tilhørende opsjon på reguleringsplan for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen

Information

Open procedure
11/25/2016

Buyer

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst
Bjørn Nyquist Bjørn Nyquist
Postboks 1010
2605 Lillehammer
Norway
971032081

Assignment text

Statens vegvesen Region øst har startet planlegging av ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen til Eggemoen i Ringerike kommune. Prosjektet er en direkte videreføring av ny E16 mellom Eggemoen og Olum og skal kobles direkte på dette prosjektet på Eggemoenplatået.

Det skal utarbeides kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensutredning (KU). KDP arbeidet og KU’en skal bygge på forslag til Planprogram som lå ute til offentlig ettersyn til 1.7.2016. Utarbeidelse av reguleringsplaner med teknisk plan inngår som opsjon i oppdraget.Kontraktstildeling
Tittel: Avtaledokument
Dato for kontraktstildeling: 18-10-2016
Antall mottatte tilbud: 5
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Asplan Viak AS910209205, Kjørboveien 20, 1337 Sanvika, NO, Telefon: +47 41799417, Nettadresse (URL): https://www.asplanviak.no/.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway