NTNU Campusutvikling - Fysisk plan

Information

11/24/2016
1/13/2017

Buyer

NTNU NTNU
Hege Elisabeth Sannan Skorild Hege Elisabeth Sannan Skorild
Klæbuveien 72
7012 Trondheim
Norway
974767880

Closing date has passed.

Short description

NTNU skal i perioden 2016 - 2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen, og inviterer til en totrinns idé- og plankonkurranse for utvikling og utarbeiding av helhetlig campusplan. Konkurranseprosessen har som overordnet mål å finne fram til et konsept for en overordnet struktur for campus og lokalisering av arealene som NTNU har behov for, som best ivaretar kvalitetsprogrammet, og innenfor vedtatt lokalisering.

Arbeidet med å utvikle og ferdigstille fysisk plan gjennomføres i to faser. Fase 1 er denne konkurransen, som gjennomføres i to trinn; trinn A og trinn B.

Trinn A skal gi idéer om konseptuelle grep for et byintegrert campus og til hvordan NTNUs arealbehov kan innpasses innenfor vedtatt lokaliseringskonsept. Løsningen skal gi de beste fysiske rammer for NTNUs virksomhet og målsettinger, samtidig som den også er god byplanmessig. Det skal fra trinn A velges ut 3-6 utkast som videreføres i trinn B, hvor idéene til konsept videreutvikles. Det kåres en vinner av trinn B, som vil bli engasjert for fullføring av den fysiske planen i fase 2.

For øvrig informasjon, herunder om konkurransegjennomføring og premiering vises til konkurransegrunnlaget som er tilgjengelig på NTNUs leverandørportal https://sourcing.amesto.com/avantra/Customer/trondheim/modules/purchase/published/.

Denne kunngjøringen erstatter kunngjøring 2016-101685 i samme sak. Leverandører som tidligere har registrert interesse trenger ikke å registrere seg på nytt, da dette er lagret på leverandørportalen. Vennligst merk at leverandørkonferanse avholdes 28.11.2016 som tidligere varslet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway