Rammeavtale for kjøp av Id-kort

Information

Does not exist in Finnish
11/24/2016
12/15/2016

Buyer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kjell Hermo Kjell Hermo
Postboks 2233
3103 Tønsberg
Norway
986128433

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver inviterer til konkurranse om rammeavtale for kjøp av Id-kort.

Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren ”Konkurranse med forhandling”. Konkurransen reguleres av FOA del I.

Alle interesserte tilbydere gis adgang til å levere tilbud. Forhandlingene vil kunne bli gjennomført i flere faser for å redusere det antall tilbud det forhandles om. En første reduksjon av tilbud vil kunne skje før forhandlingene starter.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ikke invitere til forhandlinger.

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har lavest pris. Se seksjon om totalpris for detaljer.

Kontrakten omfatter bestillingsløsning for og levering av ID-kort til etatens ansatte.

I tillegg er det ønskelig med en mulighet for å bestille ID-kort som også kan brukes som adgangskort. Med bakgrunn i tidligere erfaringer vil omsetningen ligge på ca. kr. 75 000,- per år. Oppdragsgiver vil inngå avtale med èn leverandør.

Kontrakten inneholder klausul som stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandør og eventuelle underleverandører. Klausulen har til formål å hindre sosial dumping og utnytting av arbeidskraft. Det vises til vedlagte standard avtalevilkår og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8.februar 2008 nr. 112.

Kontraktsperioden planlegges til å være: 4 år fra signering av kontrakt.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway