Anskaffelse av Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk

Information

Competitive dialogue
11/24/2016
12/22/2016

Buyer

Riksrevisjonen Riksrevisjonen
Bjørn Martin Ørvim Bjørn Martin Ørvim
Postboks 8130 Dep.
0032 OSLO
Norway
974760843

Closing date has passed.

Short description

I juni 2016 avtalte Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon at vi skal fortsette vårt samarbeid om konkrete samarbeidsrevisjoner. På den bakgrunn vil det i januar 2017 bli inngått en avtale mellom den norske Riksrevisjonen og Den russiske føderasjons riksrevisjon om å gjennomføre en parallell revisjon av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet. Revisjonen forventes å være avsluttet innen utgangen av 2019.

Revisjonene krever en tolk som kan tolke fra norsk til russisk og fra russisk til norsk. Tolken skal delta på møtevirksomhet mellom den russiske og den norske riksrevisjonen, med den norske forvaltningen i Norge og med den russiske forvaltningen i Russland.

Det kan også være aktuelt å bruke tolken til tolkeoppdrag i andre sammenhenger i Riksrevisjonens virksomhet.

Files

Title Size
Avtale%20om%20konsulentbistand%20og%20konsulentoppdrag%20i%20Riksrevisjonen_tolker.pdf 221 KB
Konkuransegrunnlag%20tolketjenester.pdf 177 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway