Prosjektsjef

Information

11/24/2016

Buyer

narvik kommune narvik kommune
Bård Pedersen Bård Pedersen
Boks 64
8501 Narvik
Norway
959469059

Short description

Arbeidsoppgaver

*Hoveddelen av dette oppdraget er tiltenkt oppgaver knyttet til ledelse av Byggforvaltningens bygge- og anleggsprosjekter

*Fungere som støttefunksjon for enhetsleder og overordnet ledelse av øvrige prosjektledere ved alle bygge og anleggsprosjekter.

*Drive målrettet opplæring av prosjektledere og utvikling av *Byggforvaltningens prosjektrelaterte utviklingsoppgaver innenfor bygge- og anleggsprosjekter.

*Tilegne seg og formidle ny kunnskap relevante lover og forskrifter innen bygge- og anleggsfaget

*Bidra til og forestå innkjøp/anskaffelser iht Lov om offentlige anskaffelse

*Ansvar for Byggforvaltningens samlede prosjektportefølje med hensyn på økonomi, framdrift og måloppnåelse

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway