Kvamstrøa VVA

Information

Open procedure
11/24/2016
12/15/2016

Buyer

Steinkjer kommune Steinkjer kommune
Alf Morten Ørtugen Alf Morten Ørtugen
Rådhuset, Postboks 2530
7729 Steinkjer
Norway
840029212

Closing date has passed.

Short description

Byggherre Steinkjer kommune ønsker å rehabilitere vann- og avløpsanlegget i Kvamstrøa. Veganlegget rustes opp etter at VA-anlegget er lagt.

Anbudet omfatter i grove trekk:

- 400m VA-grøft, 260m drensgrøft

- 300m veg/fortau med ny overbygning, kantstein og asfalt

- 140m veg som skal reasfalteres

- 2250 m kabelgrøft med 22kV høyspenningskabel og trekkerør fiber

- 2 stk vannkummer, 10 stk avløpskummer, 9 stk sandfang

Anbudet omfatter også et eget kapittel for private stikkledninger fra det kommunale anlegget og fram til framtidig abonnent. Dette kapittelet skal inngå i anbudskonkurransen men vil ikke inngå i kontrakten med Steinkjer Kommune.

Files

Title Size
Anbudsgrunnlag%20Kvamstr%C3%B8a%20VVA.pdf 5.50 MB
Anbudsfil%20Kvamstr%C3%B8a%20VVA.gab 2.29 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway