Juridiske, finansielle og strategisk rådgjeving knytt til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarposisjon i Sogn og Fjordane Energi AS – Regionreform

Information

Open procedure
11/24/2016
12/14/2016

Buyer

Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ina Therese Sørfonden Ina Therese Sørfonden
Askedalen 2
6863 Leikanger
Norway
941388841

Closing date has passed.

Short description

Føremålet for utlysinga er å inngå avtale om tenestekjøp av juridiske, finansielle og strategiske tenester til Sogn og Fjordane fylkeskommune, seinare kalla oppdragsgjevar. Kjøpet knyt seg til eit konkret oppdrag i forbindelse med fylkeskommunen sin eigarposisjon i Sogn og Fjordane Energi AS og den venta regionreforma.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag 23.11.16.pdf 649 KB
Vedlegg 1 Eigenerkl%C3%A6ring om teieplikt.docx 38 KB
Vedlegg 2 Eignerkl%C3%A6ring om avvik og atterhald.docx 41 KB
Vedlegg 3 Referanseliste leverand%C3%B8r.xlsx 15 KB
Vedlegg 4 Fagleg og bemanningsmessig kapasitet.xlsx 12 KB
Vedlegg 5 Eigenerkl%C3%A6ring kvalitetssikringssystem.docx 20 KB
Vedlegg 6 Forpliktelseserkl%C3%A6ring underleverand%C3%B8r.docx 32 KB
Vedlegg 7 Prisskjema.xlsx 12 KB
Vedlegg 8 Avtalevilk%C3%A5r.pdf 326 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway