Rituell omskjæring av guttebarn

Information

Competitive dialogue
11/23/2016

Buyer

Sykehuspartner HF Sykehuspartner HF
Kirsten Heitmann Kirsten Heitmann
Postboks 3562
3007 Drammen
Norway
991324968

Assignment text

Den 16. juni i 2014 stemte Stortinget inn forslaget om å tilby rituell omskjæring av guttebarn på offentlige sykehus i Norge. Fra 1. januar 2015 trådte loven i kraft.

Regionale helseforetak skal i henhold til helseforetaksloven § 2 organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det innen helseregionen, kan få utført rituell omskjæring av guttebarn på en forsvarlig måte.

I tillegg til inngrepene utført hos våre egne helseforetak ønsker Helse Sør-Øst RHF, på vegne av helseforetakene i regionen, å inngå rammeavtaler med private leverandører for utføring av rituell omskjæring av guttebarn. Tilsammen skal dette bidra til at Helse Sør-Øst har et godt tilbud i regionen.

Avtalene vil være gjeldende for to år, med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge avtalen for inntil et år om gangen i ytterligere 2 år (1+1).

Estimert antall inngrep: 500-1000 per år.Kontraktstildeling
Tittel: Rituell omskjæring av guttebarn
Dato for kontraktstildeling: 08-11-2016
Antall mottatte tilbud: 5
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
IbsenSykehuset AS987954167, Vipevegen 51, 3917 Porsgrunn, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway