Grasåsen høydebasseng - entreprise 1 - Grunnarbeider og ledningsanlegg

Information

Open procedure
11/23/2016
1/5/2017

Buyer

Norconsult AS Norconsult AS
Morten Christoffersen Morten Christoffersen
Henrik Wergelandsgate 27
4612 Kristiansand
Norway
962392687

Closing date has passed.

Short description

Kristiansand kommune er under stadig utvikling. Det gjennomføres for tiden mye utbygging, spesielt øst for Topdalsfjorden.

Utbyggingen samt behov for ytterligere sikkerhet i vannforsyningen i området og arbeid med reservevannforsyning og sammenkobling av vannledningsnettene mellom Kristiansand og Lillesand, medfører at det skal etableres et nytt høydebasseng i Sørlandsparken Øst.

Sørlandsparken høydebasseng skal etableres på Grasåsen (litt nordøst for IKEA).

I forbindelse med bassenget skal det også etableres ventilkammer, adkomstvei og ledningsforbindelser til bassenget.

Denne entreprisen omfatter utspregning av tomt, adkomstvei og ledningsforbindelser.

Files

Title Size
Del_I_Konkurransebeskrivelse.pdf 799 KB
Del_II_Konkurransegrunnlaget.pdf 890 KB
HMS-erkl%C3%A6ring iht Lov om off anskaffelser.docx 19 KB
Vedlegg 1 SHA-Plan.pdf 743 KB
Vedlegg 2 Restrisikorapport.pdf 118 KB
Vedlegg 3 Fremdriftsplan.pdf 43 KB
Vedlegg 4 Tegninger.zip 13.31 MB
Vedlegg 5 NS 3420 beskrivelse.pdf 255 KB
Vedlegg 5 NS 3420 beskrivelse.x81 203 KB
Vedlegg 5 NS 3420 beskrivelse.xml 255 KB
Vedlegg 6 Tilbudsskjema.docx 14 KB
Vedlegg 7 Berggrunn og sulfider %E2%80%93 utarbeidet av Cowi%2C datert 28.04.2016.pdf 1.90 MB
Vedlegg 8 Riggomr%C3%A5de.jpg 192 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway