BHO Eidsvåg skole og ny skolepaviljong

Information

Open procedure
11/22/2016
1/4/2017

Buyer

Bergen kommune, Etat for utbygging Bergen kommune, Etat for utbygging
Postboks 7700
5020 Bergen
Norway

Closing date has passed.

Short description

Denne anskaffelsen gjennomføres for å skaffe Bergen kommune, Etat for utbygging bistand som byggherreombud i gjennomføring av to viktige prosjekter på Eidsvåg.

Eidsvåg skole- ny skolepaviljong:

Det er besluttet å sette opp en ny skolepaviljong på tomten ved siden av Eidsvåg skole, se vedlegg 8. Den gamle SFO paviljongen rives og den nye skolepaviljongen skal oppføres for 350 skolebarn på barnetrinnet. Det er utlyst en totalentreprisekonkurranse i markedet, tilbudene er kommet inn og er til evaluering og kontrahering. Det er sendt inn rammesøknad med søknad om dispensasjon for oppføring av skolepaviljongen mens reguleringsarbeidet pågår. Den nye skolepaviljongen består av to bygg, et skolebygg og et administrasjonsbygg. Skolepaviljongen skal huse elevene på Eidsvåg skole mens denne rehabiliteres.

Eidsvåg skole – rehabilitering og nybygg:

Det er nylig tildelt kontrakt «Prosjektering i gruppekontrakt inkl. PGL» til Link Arkitektur AS (ARK/SØK) og Multiconsult ASA Bergen (alle andre fag). Planlagt oppstart med prosjekteringsgruppen og brukergruppen blir i løpet av januar 2017.

Eidsvåg skole har frem til skolestart 2016 vært en kombinert barne- og ungdomsskole med ca. 470 elever. I ny Skolebruksplan for 2016-2030, som ble vedtatt i Bystyret 16. juni 2016, er det bestemt at Eidsvåg skole skal bli en ren barneskole med et elevtall på 300 med muligheter for noe utvidelse på lengre sikt. På bakgrunn av dette vedtaket, dimensjoneres skolen for 350 elever.

Files

Title Size
EFU-10008 vedlegg 13 BHO-EIDSV%C3%85G SKOLE NY UNDERVISNINGSPAVILJONG YTELSESBESKRIVELSE.pdf 258 KB
EFU-10008 Konkurransegrunnlag BHO.pdf 1.20 MB
EFU-10008 vedlegg 1 Svardokument.docm 2.12 MB
EFU-10008 vedlegg 2 Administrative bestemmelser.pdf 271 KB
EFU-10008 vedlegg 3 Evaluering av arkitekt og raadgiveroppdrag.pdf 405 KB
EFU-10008 vedlegg 4 Referanseliste tjenestekj%C3%B8p.docx 43 KB
EFU-10008 vedlegg 5 Forpliktelseserkl%C3%A6ring.doc 378 KB
EFU-10008 vedlegg 6 Eidsv%C3%A5g skole. Bestilling datert 05.10.16 og arealprogram.pdf 181 KB
EFU-10008 vedlegg 7 Arealstandard og kravspesifikasjon for skoler i Bergen 2016.pdf 166 KB
EFU-10008 vedlegg 8 Kart og flyfoto.pdf 749 KB
EFU-10008 vedlegg 9 Prosjekting Konkurransegrunnlag del II - Oppdragsbeskrivelse.pdf 613 KB
EFU-10008 vedlegg 10 Totalentreprise Konkurransegrunnlag del II - OPPDRAGSBESKRIVELSE.pdf 614 KB
EFU-10008 vedlegg 11 Funksjonsbeskrivelse Eidsv%C3%A5g skole ny skolepaviljong.pdf 1.07 MB
EFU-10008 vedlegg 12 Eidsv%C3%A5g skole Ny skolepaviljong - utvalgte tegninger.pdf 9.65 MB
EFU-10008 vedlegg 14 BHO-EIDSV%C3%85G SKOLE REHAB OG NYGYGG%2C YTELSESBESKRIVELSE.pdf 281 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway