Heiser på Ullevål sykehus

Information

Open procedure
11/18/2016
12/13/2016

Buyer

Oslo universitetssykehus v/ Innkjøpsavdelingen Oslo universitetssykehus v/ Innkjøpsavdelingen
Hanne Aaby Hanne Aaby
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO
Norway
993467049

Closing date has passed.

Short description

OUS inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale vedrørende utskifting av heiser på Ullevål sykehus:

U1. Heis 45 i bygg 8

U2. Heis 81 i bygg 36

Det vil være anledning til å gi tilbud en eller begge av delanskaffelsene. Det vil bli inngått separate kontrakter.

Eksisterende heiser bærer preg av slitasje og høy alder.

Nye heiser skal være av dagens standard, og skal tilfredsstille OUS sin kravspesifikasjon for heiser.

Heisentreprenøren gis ansvar for bygningsmessige arbeider tilknyttet demontering av eksisterende heis og rehabilitering av heissjakten.

Byggherren har ikke tegninger av eksisterende heiser/heissjakt. Heisleverandøren må selv kontrollere alle vitale mål på stedet – også loddmål av sjakt, før materiell settes i bestilling.

Files

Title Size
Vedlegg 1 - Konkurransegrunnlag heiser Ullev%C3%A5l sykehus.pdf 228 KB
Vedlegg 2.1 - Tilbudsbrev heis 45.docx 53 KB
Vedlegg 2.2 - Prisskjema heis 45.xlsx 29 KB
Vedlegg 2.3 - Tilbudsbrev heis 81.docx 54 KB
Vedlegg 2.4 - Prisskjema heis 81.xlsx 28 KB
Vedlegg 3.1 - Kravsspesifikasjon heis 45.pdf 159 KB
Vedlegg 3.2 - Kravspesifikasjon heis 81.pdf 158 KB
Vedlegg 4 - Utkast kontrakt%2C basert p%C3%A5 NS 8405.pdf 523 KB
Vedlegg 5 - Mal for CV.DOCX 48 KB
Vedlegg 6 - Morselskapsgaranti.docx 112 KB
Vedlegg 7 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring.docx 46 KB
Vedlegg 8 - Egenerkl%C3%A6ring om l%C3%B8nns- og arbeidsvilk%C3%A5r.docx 97 KB
Vedlegg 9 - Krav til etisk handel.docx 114 KB
Vedlegg 10 - Etiske retningslinjer for innkj%C3%B8p og leverand%C3%B8rkontakt i Helse S%C3%B8r-%C3%98st.pdf 377 KB
Vedlegg 11.1 - Originaltegning heissjakt heis 45 bygg 8.PDF 8.48 MB
Vedlegg 12.1 - Overordnet fremdriftsplan bygg 8 heis 45.pdf 102 KB
Vedlegg 12.2 - Overordnet fremdriftsplan bygg 36 heis 80.pdf 102 KB
Vedlegg 13 - Prosjekteringsanvisning elektro.pdf 469 KB
Vedlegg 11.2 - Originaltegning heissjakt heis 81 bygg 36.pdf 39.79 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway