Radiologi forbruksmateriell

Information

Open procedure
11/18/2016

Buyer

Helse Vest RHF Helse Vest RHF
Ragnhild Fanebust Ragnhild Fanebust
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger
Norway
983658725

Assignment text

Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale på forbruksmateriell til radiologiske prosedyrer.

Produktene deles inn i følgende hovedområder, med underområder

•Produkter til vaskulær intervensjon

oInnføring og lukking

oKateter

oLedere

oBallonger

oStenter

oEmboliseringsutstyr

•Produkter til Nevrointervensjon – Bergen og Stavanger

•Produkter til prosedyrer innenfor Thorax/gastro/urologi/drenasje

Det vil bli mulig å inngi tilbud på et eller flere deltilbud.

Produktene er delt inn i 64 deltilbud.

Det vil bli inngått rammeavtale med minst tre leverandører forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud for hver delleveranse.

Maksimalt antall leverandører er åtte per delleveranse Jf. del ll. punkt 1.4)

Maksimalt antall leverandører totalt for alle delleveranser anslås til å bli 16-18.

Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalene varighet gjelder for alle delleveranser samlet.Kontraktstildeling
Tittel: Radiologi forbruksmateriell til nevrointervensjon: Mikrokateter, Guidewire 0.014, Coiler 0.010-0.018 med avleveringssystem
Dato for kontraktstildeling: 28-03-2016
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Stryker Norge NUF, Maridalsveien 300, Oslo, NO. Vingmed AS, Solbråveien 13 , Asker, NO. Johnson og Johson MD&D, divisjon av Jansson-Cilag AS, Drammensveien 288, Oslo, NO. Medtronic Norge AS , Gaustadalleen 21, Oslo, NO. Argon Medical Devices Danmark APS, Knud Bro Alle, Stenløse, DK. Alfa Medical AS, Grini Næringspark 3, Østerås, NO. Boston Scientific Nordic AB, Rönnowsgatan 10, Helsingborg , SE. Cook Norge AS, Dikeveien 16, Rolvsøy, NO. Bard Norway AS, Baker Østbysvei 5, Rud, NO. Abbott Norge AS, Martin Linges vei 25, Fornebu, NO. Brage Medical AS, Nedre Storgate 15-17, Drammen, NO. St. Jude Medical Norway AS, Gullhaugveien 7, Oslo, NO. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB, Neongatan 9, Mölndal, SE.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway