Anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand

Information

Open procedure
11/28/2016

Buyer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Louise Tollefsen Borgi Louise Tollefsen Borgi
Nygård 1
4790 Lillesand
Norway
974446871

Short description

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), har til hensikt å inngå rammeavtale med en leverandør om levering av konsulentbistand, herunder å bistå seksjon for IT med oppgaver relaterte til utvikling av Nkoms egenutviklede fagsystemer og integrasjoner.

Nkom benytter flere teknologier som eventuelle leverandører må kunne tilby kompetanse innenfor. Systemene er hovedsakelig java/javascript-baserte, kjører på tomcat og glassfish applikasjonserver og benytter blant andre, følgende teknologier: Angular, Bootstrap, RichFaces, Spring, Hibernate, tomcat/glassfish applikasjonsserver, Mule ESB, SOAP/REST webservices, maven.

Det er også krav om grunnleggende databasekompetanse (MSSQL).

Files

Title Size
Del 1 - Bilag 1 - Kravspesifikasjon.pdf 146 KB
Del 1 - Konkurransegrunnlag - rammeavtale konsulentbistand.pdf 593 KB
Del 2 - Kontrakt for kj%C3%B8p av tjenester - rammeavtale.doc 104 KB
Del 2 - Vedlegg A - Leveringsomfang_1.doc 40 KB
Del 2 - Vedlegg B - Priser tjenester_0.doc 56 KB
Del 2 - Vedlegg C - Varighet og fremdrift%2C rammeavtale.doc 39 KB
Del 2 - Vedlegg D - Administrative bestemmelser%2C rammeavtale.doc 72 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway