Ny kulvert under E18 ved Trara i Østfold

Information

Open procedure
11/18/2016
1/16/2017

Buyer

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst
Lars Frode Christiansen Lars Frode Christiansen
Postboks 1010
2605 Lillehammer
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Hovedarbeidene i prosjektet er å rehabilitere Trarabekkens fallforhold, gjennomføre bekkerensk og øke bekkens kapasitet under E18 og under adkomstveg til rensebasseng som er bygget i tilknytning til rensing av overvann fra E18.

Dagens betongrør under E18 skal fjernes og en ny kulvert skal bygges. Det betyr at E18 må graves opp og at vegen må stenges i anleggsperioden. E18 tillates kun stengt i en sammenhengende periode på 4 måneder. Det må påregnes sprengningsarbeider da ny kulvert legges dypere enn de gamle rørene.

Under adkomstvegen til rensebassenget skal gamle betongrør fjernes og en ny kulvert bygges.

Trarabekkens fallforhold oppstrøms E18 skal justeres. Bekkebunnen skal senkes på en strekning som er ca. 700 m lang.

Trarabekken nedstrøms E18 skal renskes. Nedfallene trær fjernes og det graves ut masse ned til det naturlige elvetverrsnitt.

Hovedmengder:

Gravearbeider ca. 6400m3

Bekkerensk ca. 700 m

Sprengning ca. 320 m3

Betongelementer ca. 1350 tonn

Betong ca. 715 m3

Files

Title Size
A001.pdf 339 KB
A002_Tegningsliste.pdf 38 KB
B001.pdf 1.80 MB
C001.pdf 266 KB
F001.pdf 118 KB
GH011.pdf 832 KB
GH041.pdf 131 KB
IN001.pdf 212 KB
IN002.pdf 206 KB
J001.pdf 101 KB
J002.pdf 89 KB
K010.pdf 194 KB
K012.pdf 104 KB
K013.pdf 136 KB
K015.pdf 127 KB
K016.pdf 198 KB
K020.pdf 172 KB
K021.pdf 381 KB
K022.pdf 137 KB
K023.pdf 141 KB
K025.pdf 105 KB
K026.pdf 207 KB
K027.pdf 105 KB
L001.pdf 179 KB
Ny kulvert under E18 ved Trara.xml 332 KB
R763B_A0_Forside_Innholdsliste_20160212.pdf 184 KB
R763B_A1-Dokumentliste-20160212.pdf 19 KB
R763B_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse_20160212.pdf 296 KB
R763B_A3-Orientering_om_prosjektet-20160212.pdf 44 KB
R763B_B1-Konkurranseregler-20160212.pdf 33 KB
R763B_B2-Krav_til_tilbyders_kvalifikasjoner-20160212.pdf 52 KB
R763B_B3_Krav_til_tilbud_og_spesielle_konkurranseregler_20160212.pdf 47 KB
R763B_C1-Alminnelige_kontraktsbestemmelser-20100614.pdf 8 KB
R763B_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen_20160501.pdf 165 KB
R763B_C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser_bygging_20160212.pdf 139 KB
R763B_D2_Tegninger-og-supplerende-dokumenter_20160212.pdf 64 KB
R763B_E1-Dokumentasjon_fra_tilbyder_20160212.pdf 10 KB
R763B_E2-Firmaopplysninger-20160212.pdf 57 KB
R763B_E3-Beskrivelse_med_utfylte_priser-20101126.pdf 8 KB
R763B_E4-Prisskjema-20160212.pdf 50 KB
R763B_E5-Tilbudsskjema-20160212.pdf 15 KB
Signert SHA plan.pdf 3.42 MB
U001.pdf 89 KB
U002.pdf 105 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway