Kannik skole - utvidelse - tilbygg - Totalentreprise

Information

Open procedure
11/18/2016
2/15/2017

Buyer

Stavanger kommune Stavanger kommune
Jørn Arve Søraa Jørn Arve Søraa
Olav Kyrres gate 23
4005 Stavanger
Norway
964965226

Closing date has passed.

Short description

Kannik skole er en ungdomsskole og har adresse St. Svithuns gate 40, 4009 Stavanger.

Skolen skal utvides med et tilbygg på ca. 720 m2 (BTA). Tilbygget skal ha to etasjer, og vil i hovedsak romme baserom, formidlingsrom og grupperom. Tilbygget blir en forlengelse av bygg C.

Tiltaket kommer i konflikt med eksisterende ballbinge, som må fjernes. Leveranse av ny ballbinge inngår som opsjon.

Det skal også inngis opsjon på grønt tak (merkostnad).

Et datarom i eksisterende bygg skal ombygges til arbeidsrom for lærere.

Forprosjekt foreligger som del av konkurransegrunnlaget. Prosjektet skal videre gjennomføres som totalentreprise. Planlagt oppstart for byggearbeider er primo juli 2017, med ferdigstillelse primo juli 2018.

BIM skal benyttes i prosjektet.

Vær oppmerksom på vernede trær i nærheten av anleggsområdet.

Files

Title Size
1. Konkurransebeskrivelse Kannik skole.pdf 353 KB
2. Kontraktsgrunnlag Kannik skole.pdf 583 KB
Avtaledokument NS8407 Kannik skole.pdf 200 KB
C.2 Funksjonsbeskrivelse Kannik skole.pdf 213 KB
C.4-2 prosjekteringsanvisninger.zip 2.57 MB
D.3 Overordnet SHA plan Kannik skole utvidelse 2016-11-08.pdf 318 KB
C.3 Forprosjekt Beskrivelser%2C tegninger og modeller.zip 38.11 MB
C.4-1 Startpakke.zip 40.97 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway