Fv.704 Røddekrysset - Tanem

Information

Open procedure
11/18/2016
1/10/2017

Buyer

Statens vegvesen Region midt Statens vegvesen Region midt
Ole Solberg Ole Gunnar Sølberg
Fylkeshuset
6404 Molde
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Bygging av:

-Ny Fv.704 med GSV, ca.3,1 km

-Noen mindre tilknytningsveger

-1 betongbru og 2 betongmurer

Stor andel sprengning og masseflytting

Files

Title Size
417921-RIVass-NOT-01.pdf 3.17 MB
Forel%C3%B8pig manglende vedlegg.pdf 20 KB
Fv 704 R%C3%B8ddekrysset - Tanem.gab 4.68 MB
Fv 704 R%C3%B8ddekrysset - Tanem.xml 1.41 MB
Fv704 R%C3%B8ddekrysset - Tanem.pdf 916 KB
Geoteknisk rapport Fv704 R%C3%B8ddekrysset-Tanem.pdf 29.30 MB
HB066B-C1-Alminnelige_kontraktsbestemmelser-20100614FV704.pdf 8 KB
HB066B-E3-Beskrivelse_med_utfylte_priser-20101126FV704.pdf 8 KB
Objektliste Fv704 R%C3%B8ddekrysset - Tanem.pdf 3.19 MB
Pr%C3%B8vegraving myr Fv 704.pdf 1.29 MB
R763_B1-Konkurranseregler-20160212FV704.pdf 33 KB
R763_C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen_20160501FV704.pdf 165 KB
R763B_A0_Forside_Innholdsliste_20160212FV704.pdf 59 KB
R763B_A1-Dokumentliste-20160212FV704.pdf 31 KB
R763B_A2_Innbydelse_til_anbudskonkurranse_20160212FV704.pdf 16 KB
R763B_A3-Orientering_om_prosjektet-20160212Fv704.pdf 48 KB
R763B_B2-Krav_til_tilbyders_kvalifikasjoner-20160212FV704.pdf 53 KB
R763B_B3_Krav_til_tilbud_og_spesielle_konkurranseregler_20160212FV704.pdf 44 KB
R763B_C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser_bygging_20160212FV704.pdf 169 KB
R763B_C4-Avtaledokument_20160212FV704.doc 35 KB
R763B_D2_Tegninger-og-supplerende-dokumenter_20160212FV704.pdf 189 KB
R763B_E1-Dokumentasjon_fra_tilbyder_20160212FV704.pdf 10 KB
R763B_E2-Firmaopplysninger-20160212FV704.doc 78 KB
R763B_E2-Firmaopplysninger-20160212FV704.pdf 57 KB
R763B_E4-Prisskjema-20160212FV704.doc 75 KB
R763B_E4-Prisskjema-20160212FV704.pdf 35 KB
R763B_E5-Tilbudsskjema-20160212FV704.doc 34 KB
R763B_E5-Tilbudsskjema-20160212FV704.pdf 14 KB
Regneark for prosess 77.1.pdf 36 KB
Regneark for prosess 77.1.xlsx 15 KB
SHA_plan Fv704 versjon2 planleggingsfasen.pdf 1.02 MB
Konkurransegrunnlag_tegninger.zip 84.21 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway