Rammeavtale bruvedlikehold i Østfold, Akershus og Oslo 2017-2019

Information

Open procedure
11/18/2016
1/5/2017

Buyer

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst
Yasin Rahmati Yasin Rahmati
Postboks 1010
2605 Lillehammer
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Det skal inngås en rammeavtale for utførelse av bruvedlikehold på riks- og fylkesveger i Akershus og Østfold samt på riksveger i Oslo. Statens vegvesen har til hensikt å inngå avtale med 3 entreprenører.

Rammeavtalen omfatter vedlikeholdsoppgaver av varierende størrelse. Det skilles mellom omfattende og mindre vedlikeholdstiltak. Totalt omfang anslås til å bli inntil 40 mill.kr per år avhengig av bevilgninger

For kontrakten gjelder opsjon for statens vegvesen til å forlenge kontrakten med ytterligere 2 år på uendrede vilkår.

Arbeidene omfatter i hovedsak følgende:

Betongarbeider: Betongrehabilitering og ‘nye’ betong arbeider

Rekkverksarbeider: Reparasjon og utskifting

Stålarbeider: Sveising av bærekonstruksjon og utskifting av konstruksjonsdeler

Trekonstruksjoner: Kontroll av spennkraft og etteroppspenning av tverrstag,Tiltak rundt kreosotsvetting

Overflatebehandling: Overflate behandling av stål og betong

Drensløp: Fjerning av eksisterende og montering av nye drensrør

Fugearbeider: Reparasjon av fuger og fugeterskler, Utskifting av asfaltfuger, enkle asfalt- og rissavvisende fuger

Øvrig: Utskifting av membran og slitelag, utskifting av lager, Kulvert utskiftninger

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway