Byggautomatisering. Nytt Toppsystem/SD-anlegg - Prekvalifisering

Information

Competitive dialogue
12/1/2016

Buyer

Oppland Fylkeskommune Oppland Fylkeskommune
Vegar Østli Bekkos Vegar Østli Bekkos
Kirkegata 76
2626 Lillehammer
Norway
961382335

Short description

Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Gausdal kommune har et samarbeid med felles plattform for toppsystem (SD-anlegg). Mer informasjon om Oppland fylkeskommune kan finnes på hjemmesiden: http://www.oppland.no/ Mer informasjon om Lillehammer kommune kan finnes på hjemmesiden: http://www.lillehammer.kommune.no/

Mer informasjon om Gausdal kommune kan finnes på hjemmesiden: http://www.gausdal.kommune.no/

Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Gausdal kommune (EIOFF)

samarbeider om et eksisterende overvåkningssystem med Normatic WebServer som

Toppsystem (SD-anlegg). Serveren er i dag plassert hos Oppland fylkeskommune på

Lillehammer. En benytter kommunenes Intranett for kommunikasjon og overføring av

driftsinformasjon fra de ulike lokasjoner (bygningsmasse).

Toppsystemet overvåker bl.a: barnehager, bo- og servicesentre, barneskoler, tekniske bygg samt fleste av de videregående skoler i Oppland fylke. Eksisterende system har i dag tilknytning til 53 lokasjoner (bygningsmasser) med ca. 660 bilder, men skal også ha

kapasitet for fremtidig utvidelser. Gjennomføring og innfasing skjer gradvis ved

oppgraderinger, utvidelser og nybygg som bestemmes senere. Liste med informasjon fra

LK., GK. og OFK. vedrørende fremtidige utvidelser ligger vedlagt.

Kommunikasjon til de enkelte bygninger forgår i dag via OPC mens en i fremtiden vil basere seg på BTL sertifisert BACnet protokoll med B-BC profil (Building Automation and Control

Networks).

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway