Forsikringsmegler

Information

Competitive dialogue
11/17/2016
12/5/2016

Buyer

Innovasjon Norge Innovasjon Norge
Hege Solskinnsbakk Hege Solskinnsbakk
Akersgata 13
0158 Oslo
Norway
986399445

Closing date has passed.

Short description

Innovasjon Norge ønsker en forsikringsmegler som på en objektiv og uavhengig

måte skal ivareta forsikringstakers / oppdragsgivers interesser overfor aktuelle

forsikringsselskap(er). Formålet er å sikre oppdragsgivers ansatte de beste løsninger og vilkår tilpasset oppdragsgivers behov, holde INs merarbeid i forsikringssammenheng på dagens nivå, samt bidra til lavest mulig kostnader i forhold til valg av forsikringsløsninger.

Files

Title Size
11%2011%2016%20Rammeavtale.docx 76 KB
11%2011%2016%20Konkurransegrunnlag%20%283%29.docx 91 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway