Rammeavtale - Digitaliserings- og IKT-relaterte tjenester.

Information

Restricted procedure
11/17/2016
12/15/2016

Buyer

Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet
Sigbjørn Nerland Sigbjørn Nerland
7. juni plassen
0032 Oslo
Norway
972417920

Closing date has passed.

Short description

IKT-seksjonen i Utenriksdepartementet har behov for konsulenter innenfor alle tjenesteområder i seksjonen. I noen tilfeller vil oppdragsgiver for konsulentene kunne være IKT-seksjonen, men andre enheter i UD. I den kontraktsperioden vi er i ferd med å legge bak oss (2012-2016), er det tatt ut tjenester for ca 100 millioner på rammeavtalene som løper nå. Norad og Fredskorpset kan bruke disse to avtalene. Disse er UDs to underliggende etater. Norad har ca 230 ansatte og Fredskorpset ca 40 ansatte. Norad får alle IKT-tjenester levert av UD. Det vil være 5 delområder, og det er en kvalifiserings- og en senere en tildelingsvurdering for hvert område. En kan søke om deltagelse i noen av konkurransene, eller alle. Tjenesteområdene er: 1. Informasjonssikkerhet 2. Infrastruktur og applikasjoner 3. Prosjektledelse 4. Arkitektur og løsningsdesign 5. Informasjonsforvaltning, samhandling og publisering («webutvikling»)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway