Konsulenttjenester Fusjon HiB, HiSF og HSH

Information

Open procedure
11/16/2016

Buyer

Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen
Tone-Lise Osnes Tone-Lise Osnes
Inndalsveien 28
5063 Bergen
Norway
974652366

Assignment text

Anskaffelsen har til formål å inngå kontrakt med en eller flere leverandører

av konsulenttjenester som kan bistå Høgskolen i Bergen, Høgskulen i

Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund i fusjonsprosessen.

Behovet for konsulenttjenester omfatter i hovedsak tre områder;

• bistand til intern prosjektledelse for ledelse av fusjonsprosessen

• prosjektgjennomføring for lederinnplassering i den nye organisasjonen og

utfasing av ledere som skal over i andre funksjoner

• prosjektleder for digitaliseringsprosjektKontraktstildeling
Tittel: Konsulenttjenester Fusjon HiB, HiSF og HSH
Dato for kontraktstildeling: 22-09-2016
Antall mottatte tilbud: 6
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Deloitte AS, Postbboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen, NO. Adenga Kaupang AS, Holtet 45, 1368 Stabekk, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway