Entreprise - Akerselva nedre II - Sofienberg - Gravefri rehabilitering

Information

Open procedure
12/9/2016

Buyer

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Åse Rieber-Mohn Åse Rieber-Mohn
Herslebs gate 5
0506 Oslo
Norway
971185589

Short description

Kontraktarbeidet er forankret i fornyelsesprogrammet av spillvannsførende avløpsledninger i hovedplan avløp og vannmiljø. Formålet med dette arbeidet er å sørge for et avløpsnett som er trygt, driftssikkert og med minst mulig lekkasjer. Et dårlig nett kan utgjøre en risiko for skade på infrastruktur og liv og helse ved for eksempel setninger i vei og fortau og kjelleroversvømmelser. Det er også viktig å rehabilitere kummene slik at det er sikkert for driftspersonell å klatre ned i disse (stiger mv.) For å minimere ulempene for omgivelsene (beboere, trafikk) er det et mål for VAV å benytte gravefrie metoder i størst mulig grad ved rehabilitering av avløpsnettet. Bruk av slike metoder gir både en økonomisk og miljømessig gevinst.

Kontraktarbeidet omfatter arbeid på cirka 5155 m avløpsledninger og 158 kummer i varierende tilstand. Området ligger i bydel Grünerløkka. Prosjektet består av å rørinspisere og rehabilitere avløpsledninger, hovedsakelig med innvendig strømpeforing. Kummer skal også rehabiliteres. Ledningene er valgt ut på bakgrunn av rørinspeksjoner. De fleste av dem har en dårlig tilstand som tilsier at rehabilitering er nødvendig. Det kan inngå ledninger i prosjektet som er rehabilitert fra før, og disse skal tas ut etter rørinspeksjon.

Files

Title Size
1.1 Masseoppsett.pdf 430 KB
1.2 Tegninger.pdf 2.50 MB
1.3 SHA-plan.pdf 777 KB
1.4 Normer%2C skjemaer og annen informasjon.pdf 746 KB
Konkurransegrunnlag.pdf 1.70 MB
Vedlegg 1. Kravspesifikasjon.pdf 1.16 MB
Vedlegg 2 NS 8406 Kontraktsformular.pdf 1.79 MB
Vedlegg 3 Oversikt over underleverand%C3%B8rer.pdf 174 KB
Vedlegg 4 Fullmakt.pdf 385 KB
Vedlegg 5 Egenerkl%C3%A6ringsskjema.pdf 187 KB
Vedlegg 6 - Difis evalueringsskjema for evaluering av entrep..pdf 350 KB
Vedlegg 7 Sjekkliste.pdf 418 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway