Spildra skole, totalentrepriseforespørsel

Information

Open procedure
1/19/2017

Buyer

Rambøll Norge AS Rambøll Norge AS
Magne Aas Magne Aas
Postboks 1363
8001 Bodø
Norway
915251293

Short description

Nye Spildra skole er besluttet bygget på tomten til den eksisterende skolen i Spildra. Dagens skolebygg er umoderne og skal rives, unntatt bygget fra 1992. Eksisterende 1992-bygning har et bruttoareal på 914 m². Ny bygningsmasse får et bruttoareal på 2696 m² og skal bygges inntil eksisternde bygg. Det nye skolebygget i Spildra får totalt et bruttoareal på 3610 m². Utomhusarbeidet er i hovedsak begrenset til arrondering rundt ny bygningsmasse, støttemur og lysmaster.

Skolen skal benyttes av ca. 230 elever i 1.-7.klasse.

Sluttfrist juni 2018 er ikke absolutt. Se konkurransegrunnlag.

Files

Title Size
A10-1 Utomhusplan _ Kravspesifikasjon 141116.pdf 231 KB
A20-1 Plan 1. Etasje_200 Kravspesifikasjon 141116.pdf 330 KB
A20-2 Plan 2. Etasje_200 Kravspesifikasjon 141116.pdf 307 KB
A20-3 Plan 3. Etasje_200 Kravspesifikasjon 141116.pdf 232 KB
A20-4 Plan 1. Etasje_100 Kravspesifikasjon 141116.pdf 3.17 MB
A20-5 Plan 2. Etasje_100 Kravspesifikasjon 141116.pdf 2.72 MB
A20-6 Plan 3. Etasje_100 Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.20 MB
A20-7 Rivningsplan 1. Etasje Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.58 MB
A20-8 Rivningsplan 2. Etasje Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.18 MB
A30-1 Snitt A og B Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.02 MB
A30-2 Snitt C og D Kravspesifikasjon 141116.pdf 675 KB
A30-3 Snitt E og F Kravspesifikasjon 141116.pdf 980 KB
A30-4 Snitt G og H Kravspesifikasjon 141116.pdf 698 KB
A30-5 Snitt I og J Kravspesifikasjon 141116.pdf 1003 KB
A40-1 Fasade S%C3%B8r og Vest Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.21 MB
A40-2 Fasade S%C3%B8r Skoleg%C3%A5rd og %C3%98st Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.28 MB
A40-3 Fasade Nord og S%C3%B8r%C3%B8st Kravspesifikasjon 141116.pdf 631 KB
A40-4 3D Alternativ I Kravspesifikasjon 141116.pdf 1.19 MB
Kravspesifikasjon Spildra skole 14 11 2016.pdf 800 KB
Vedlegg 1 - SHA-plan.pdf 81 KB
Vedlegg 2 - ILO konvensjon og de 8 kjernekonvensjonene.pdf 209 KB
Vedlegg 3 - Sjekkliste sosial dumping.pdf 11 KB
Vedlegg 4 - Brannteknisk konsept Spildra Skole.pdf 394 KB
Vedlegg 5 - Branntegninger Spildra skole.pdf 601 KB
Vedlegg 6 - Milj%C3%B8saneringsbeskrivelse Spildra skole.pdf 6.20 MB
Vedlegg 7 - Romskjema Spildra skole 14 11 2016.pdf 306 KB
Vedlegg 8 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring Spildra skole.pdf 5 KB
Vedlegg 9 - Tegningsliste_2016 005 Spildra skole Kravspek 141116.pdf 18 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway