Totalentreprise - Prosjekt V00131 Lena-Valle Videregående Skole. W16104 Tilbygg verksted og vaskeplass Valle

Information

Competitive dialogue
12/5/2016

Buyer

Oppland Fylkeskommune Oppland Fylkeskommune
Vegar Østli Bekkos Vegar Østli Bekkos
Kirkegata 76
2626 Lillehammer
Norway
961382335

Short description

Totalentreprise for bygging av hall og vaskeplass som tilbygg til verksted på Lena-Valle Videregående Skole, avdeling Valle. Tilbygg hall og vaskeplass jfr. vedlagte skisser. Bygges inntil og tilpasses eksisterende verksted.

Følgende anskaffelsesprosedyre er valgt for denne anskaffelsen: Åpen konkurranse om totalentreprise, med forhandling.

Ny hall for praktisk undervisning i gartnerfaget og vaskeplass for maskiner skal oppføres som tilbygg i hver ende av eksisterende verkstedbygg. Det er ikke noe bygg der tilbyggene skal oppføres, men nødvendig riving og sanering for sammenføying til eksisterende konstruksjoner og overflater skal inngå i tilbudet. Tilbyggene skal tilpasses eksisterende bebyggelse med like farger og materialvalg så langt det lar seg gjøre. Veggliv og takoverflater på tilbygg skal tilpasses eksisterende flater. I området der vaskeplass skal etableres er det i dag en spilloljetank på ca. 600 liter som må flyttes. Det må gjennomføres skånsom frigraving og flytting samt utgraving for ny plassering og tilfylling. (Forventet dybde er ca.2 meter). I samme område er det en gammel dieseltank (6000liter) som skal saneres og inngår i totalentreprise. Tanken er rensket og fri for gass slik at den er klar for sanering. Det er ikke kjennskap til forurenset grunn ved tankene, men dette er en risiko man ikke kan utelukke. For avregning ved behov for masseutskifting ønskes oppgitt pris pr. m3 i tilbudsskema. (30m3. legges inn i evaluering). Vann, avløp og el tilknyttes eksisterende verkstedbygg. Nødvendig arbeid og tilpassing med tilknytting inngår i totalentreprise.

For utforming av byggverk vises til vedlagte tegninger og beskrivelser. Det vil være skoledrift på området og i verkstedbygget også under byggeprosjektet, dette krever god koordinering med skolens ansatte og elever for en sikker og mest mulig smertefri gjennomføring. Prosjektet er behandlet av fylkestinget.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway