19-UDE-2016 - Bistand til konseptvalgutredninger

Information

Open procedure
11/14/2016

Buyer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten
Anders Grotterød Anders Grotterød
Strømsveien 102
0663 Oslo
Norway
976820037

Assignment text

Avdeling for skoleanlegg har ansvaret for skolebehovsplanlegging, bestilling og oppfølging av byggeprosjekter i Osloskolen. Leverandøren skal gi bistand og rådgivning til Avdeling for skoleanlegg innen området konseptvalgutredning i henhold til vedlagte metodedokument der det er ønskelig å supplere kommunens egen kompetanse eller der kommunens egne virksomheter ikke har kapasitet.

Leverandørens tilbudte personell må samlet inneha kompetanse innenfor fagområdene nevnt nedenfor. Leverandør skal bistå med spisskompetanse og kapasitet innen utarbeidelse konseptvalgutredninger.

Tjenesten vil blant annet omfatte:

•Gjennomføring av konseptvalgutredninger og utarbeidelse av konseptvalgrapport.

•Prosjektledelse, prosjektlederstøtte og porteføljestøtte

•Interessent- og aktøranalyser

•Målanalyser

•Konseptutviklingsmetodikk

•Scenarioer

•Utredninger av tomt

•Sammenstilling av estimater for investeringsbehovKontraktstildeling
Tittel: 19-UDE-2016 - Bistand til konseptvalgutredninger
Dato for kontraktstildeling: 28-06-2016
Antall mottatte tilbud: 9
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
WSP Norge AS, Postboks 185 Sentrum, OSLO, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway