Intensjonskunngjøring - oppgradering av offentlig tilfluktsrom i Industriveien 17

Information

11/30/2016

Buyer

Kristiansund kommune Kristiansund kommune
Asle Andre Orseth Asle Andre Orseth
991891919

Assignment text

Kristiansund kommune har i samråd med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap avtalt bruk av frikjøpsmidler for å finansiere utbedring av tilfluktsrom.

Etter samtaler med direktoratet har det kommet frem at det kun er ett selskap som kan utføre dette arbeidet, slik at tilfluktsrommet blir i den stand som “forskrift om tilfluktsrom“ krever. Arbeidet er en totalentreprise.

Arbeid/utstyrsliste:

Etablere 6 stk gass/trykksikre reservegjennomføringer for kabler.

Bytte av pakninger på slusedører og nødutganger + smøring og løse opp rust i hengslene.

Etablere dusj i sluse nr.1

Jording av kanaler dører-Luker

Kontroll av jordingsanlegg+ isolasionsmåling Nødstrømsaggregat 44kva, inkl. bryter-venderskap,idriftsettelse og brukeropplæring. Tillage og montere -eksos-kompesator- oppheng-isolering og mantling samt 40 liter dise! for oppstart. Demontere og utsjuing av gammelt aggregat og plassering på egnet plass.( skraphandler).

Fierne gamle PCB -armatur og montere opp nye.

Ny driftsinstruks ferdig montert og laminert

Mrk. iht driftsinstruks + diverse påkrevde instrukser . Stort rettningsskilt på stolpe, ferdig montert

Stort tilfluktsromsskilt, nødutskilt , rettningskilt og nødsambandskilt montert

Krigsventilasjonsfiltere ferdig montert 400m3

Fjerne gamle filtere

Tilpassing fordelingskanal til nye filtere

Overtrykksmålere ferdig montert og fjerning av gamle.

Drenering /avtappningsplugg på inntaket ferdig montert

Funksjonstest av overtrykk

Utbryterverktøy og klargjøringsverktøy

1500L Vanntanker

Tørrklosetter

Toalettavlukkere

Sanitetsskrin

Stavlykter

Termometer

251 Vannkanner med tappekran

Sykeroms senqer. 3 senqer i høyden

Prosjekterinq, qodkjenninq

Rigg og driftKontraktstildeling

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway