Detaljprosjektering 100316 Setermoen-Ombygging av vernede bygg til kvarter

Information

Open procedure
11/11/2016
1/5/2017

Buyer

Forsvarsbygg Utvikling Nord Forsvarsbygg Utvikling Nord
975950662

Closing date has passed.

Short description

I forbindelse med ombygging av vernede kaserner til kvarter i Artillerileiren på Setermoen, skal det detaljprosjekteres og utarbeides konkurransegrunnlag for en generalentreprise. For denne anskaffelsen skal følgende funksjoner tilbys:

ARK+IARK

RIB

RIE

RIV

RIVAR

RIBRANN

RIAKU

Files

Title Size
Akustikknotat.pdf 663 KB
Beregning CO2.pdf 109 KB
Branntegninger.pdf 1.23 MB
Brannteknisk konsept.pdf 1.62 MB
Bygningsfysiske vurderinger.pdf 1.18 MB
Del I - Innbydelse NS 8401 FBU.pdf 561 KB
Del II - Avtalemal med kontraktsbestemmelser etter NS 8401 .pdf 645 KB
Del III - Forside NS 8401.pdf 25 KB
Del III-A - Oppdraget NS 8401.pdf 338 KB
Del III-B SHA og ytre milj%C3%B8 NS 8401-8405-8407.pdf 401 KB
Del III-C FDV-dokumentasjon NS 8401-8405-8407.pdf 403 KB
Del III-D Administrative bestemmelser NS 8401.pdf 453 KB
Del III-E1 Prosjekteringsveiledere NS 8401-8407.pdf 167 KB
Energiberegning.pdf 148 KB
FB Prosjekteringsveileder.pdf 1.56 MB
Innm%C3%A5ling av infrastruktur i bakken.pdf 353 KB
Plan 1.etasje ombygging_B03.pdf 193 KB
Plan 2.etasje ombygging_B03.pdf 123 KB
Plan kjeller ombygging_B03.pdf 91 KB
Plan loft ombygging_B04.pdf 92 KB
Retningslinjer for IKT-kabelinfrastruktur i bygg.pdf 2.58 MB
Romprogram.pdf 79 KB
Situasjonsplan fase 2 ombygging_B01.pdf 601 KB
Snitt eksisterende og ombygging_B02.pdf 153 KB
Tilstandsanalyse.pdf 1.91 MB
Utdrag forprosjekt.pdf 406 KB
Vernevurdering av Artillerileiren.pdf 1.11 MB
Ytelsesbeskrivelse - RIB.pdf 312 KB
Ytelsesbeskrivelse - RIBrann.pdf 286 KB
Ytelsesspesifikasjon - ARK - arkitekt.pdf 256 KB
Ytelsesspesifikasjon - IARK - interi%C3%B8rarkitekt.pdf 173 KB
Ytelsesspesifikasjon - RIE - r%C3%A5dg. ing. elektro.pdf 361 KB
Ytelsesspesifikasjon - RIV - r%C3%A5dg. ing. vvs1.pdf 330 KB
Ytelsesspesifikasjon - RIVAR-r%C3%A5dg.ing. VAR .pdf 299 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway