Bemanningstjenester

Information

Open procedure
11/11/2016
12/21/2016

Buyer

Norsk Tipping AS Norsk Tipping AS
Sigurd Torgersrud Sigurd Torgersrud
925836613

Closing date has passed.

Short description

Norsk Tipping ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester, hovedsakelig innenfor følgende bemanningsområder:

•Kundeservice

•Renhold/kantine

•IT Drift

•Øvrige Fagområder

For nærmere spesifisering av behov og krav vises til bilag 1 til rammeavtalen (Norsk Tippings kravspesifikasjon).

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag%20-%20NT-0450-16.pdf 183 KB
Bilag 1 til rammeavtalen - Kundens kravspesifikasjon.pdf 147 KB
Bilag 2 (del 1) til rammeavtalen - Leverand¢rens l¢sningsspesifikasjon.docx 56 KB
Bilag 2 (del 2) til rammeavtalen - Kompetansematrise tilbudte vikarer Kundeservice.xlsx 189 KB
Bilag 2 (del 3) til rammeavtalen - Kompetansematrise tilbudte vikarer Renhold-Kantine.xlsx 190 KB
Bilag 2 (del 4) til rammeavtalen - Kompetansematrise tilbudte vikarer IT Drift.xlsx 190 KB
Bilag 2 (del 5) til rammeavtalen - Kompetansematrise tilbudte vikarer ¥vrige fagområder.xlsx 190 KB
Bilag 6 til rammeavtalen - Administrative bestemmelser.docx 52 KB
Bilag 7 (del 1) til rammeavtalen - Samlet pris og prisbestemmelser.pdf 106 KB
Bilag 7 (del 2) til rammeavtalen - Prismatrise.xlsx 138 KB
Bilag 8 til rammeavtalen - Endringer i den generelle avtaleteksten.pdf 83 KB
Bilag 9 til rammeavtalen - Endringer etter avtaleinngåelsen.pdf 119 KB
Bilag 10 til rammeavtalen - Mal for avropsskjema.pdf 65 KB
Bilag 11 til rammeavtalen - Etiske retningslinjer for leverand¢rer til Norsk Tipping.pdf 136 KB
Bilag 12 til rammeavtalen - Taushetserklæring for eksterne.pdf 85 KB
Rammeavtale.pdf 58 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway