Sanering Ørskogfjellet SØF

Information

11/11/2016

Buyer

Forsvarsbygg Skifte eiendom Forsvarsbygg Skifte eiendom
Øyvind Landsgård Øyvind Landsgård
Grev Wedels plass
0103 Oslo
Norway
975950662

Short description

Forsvarsbygg Skifte Eiendom skal gjennomføre sanering av Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt.

Feltet er lokalisert i Ørskog kommune i Møre og Romsdal, og ligger ved E39, ca. 8 km nord for Sjøholt.

Det avholdes befaring av området mandag 28.november 2016 kl 12.00. (se tilleggsinformasjon i utlysningen).

Skytefeltet er ca. 680 daa stort, og består av 2 opparbeidede baner og 6 feltmessige baner med minimal opparbeiding. Installasjoner som målarrangement etc. er fjernet.

Feltet har vært i bruk som øvingsområde siden 50-tallet, og ble nedlagt i 1995. Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser i 2006/2007, og i 2014/2015. Det er avdekket masser med forhøyede nivåer av tungmetaller (bly, kobber og antimon). Det er estimert behov for å fjerne forurensede masser fra 2 av skytebanene, på et område på ca. 1.200 m2 på hver av banene. Til sammen skal det fjernes masser fra ca. 2.400 m2, totalt beregnet ca. 700 m3. Det må påregnes endring i både areal som skal saneres og mengde masse som skal håndteres.

Massene som skal fjernes er stedvis mineralske masser, og stedvis myrmasser.

Det skal opparbeides adkomstveier og mellomlager, hvor massene skal legges. Utførende har ansvar for massene på mellomlager, inntil mottaksanlegg har fjernet massene. Mottaksanlegg skal istandsette mellomlageret når massene er fjernet. Alle arbeider skal utføres skånsomt for å bevare verdifulle naturtyper, og hindre spredning av forurensning til vassdrag.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway