Overføringsledning fra Viksjøen til Nye SARA

Information

Open procedure
11/28/2016

Buyer

Stjørdal kommune Stjørdal kommune
Karstein Kjølstad Karstein Kjølstad
Postboks 133
NO-7501 Stjørdal
Norway
939958851

Short description

Avløp fra området Viksjøen skal overføres til det nye avløpsrenseanlegget som bygges på Sutterø i Stjørdal. Entreprisen omfatter bortimot 1 km med 90 mm pumpeledning og 160mm vannledning som skal legges langs Vikanvegen. I tillegg skal Vikbukta krysses med 90 mm pumpeledning ved hjelp av styrt boring. Dette er en strekning på omlag 850 m. Det monteres 2 pumpestasjoner på strekningen. Levering og igangkjøring av pumpestasjonene inngår i en annen entreprise. Levering og legging av kabeltrekkerør inngår i denne entreprisen.

Files

Title Size
NS8406_Del I_Konkurransebeskrivelsen.pdf 194 KB
NS8406_DEl II_Kontraktsgrunnlag.pdf 288 KB
Overf%C3%B8ringsledning Viksj%C3%B8en - Nye SARA.gab 1.03 MB
Vedlegg 1_Dokument- og tegningsliste Viksj%C3%B8en.pdf 5.94 MB
Vedlegg 2_Mengdebeskrivelse og prissammenstilling.pdf 441 KB
Vedlegg 3_Byggherrens SHA-plan.pdf 209 KB
Vedlegg 4 Dok 5150667-Rig1 Sara Datarapport.pdf 20.47 MB
Vedlegg 5 DOK-01 SARA%2C RIG-prosjektering Viksj%C3%B8en rev2.pdf 1.95 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway