HFK 16-0086 Arbeidsklede og verneutstyr

Information

Open procedure
11/11/2016
12/19/2016

Buyer

Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune
Karianne Mjøs-Haugland Karianne Mjøs-Haugland
Postboks 7900
5020 Bergen
Norway
938626367

Closing date has passed.

Short description

Formålet med avtalen er å dekke behovet for arbeidsklede og verneutstyr til tilsette i Hordaland fylkeskommune.

Brukarar av avtalen vil i hovudsak vere lærarar/miljøarbeidarar, reinhalderar og driftspersonell/driftsoperatørar (eksempelvis driftsleiarar, arkeologar, utearbeidarar på Eigedomsavdelinga, Bybanen Utbygging, Skyss etc.). Arbeidsklede til tannhelsepersonell er i utgangspunktet unnateke denne kontrakten, då dei har avtale om leige av arbeidsklede. Dette er likevel ikkje til hinder for at tilsette på tannklinikkane handlar på denne kontrakten.

Avtalen skal og dekke klede/verneutstyr som fylkeskommunen kjøper inn til elevar. Det kan vidare bli aktuelt å la elevar handle på avtalen på like vilkår, men oppdragsgjevar tek atterhald om då å kunne tilby elevane klede/utstyr frå fleire leverandørar.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway