Rekrutteringstjenester for personell innen logistikk og anskaffelser

Information

Open procedure
11/10/2016
12/1/2016

Buyer

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
Samuel Viljar Nordengen Samuel Viljar Nordengen
Postboks 800, Postmottak
LILLEHAMMER N-2617
Norway
986105174

Closing date has passed.

Short description

FLO står overfor en større videreutvikling og omorganisering av anskaffelsesfunksjonen. I dette arbeidet står kategoristyring sentralt, herunder utvikling av prosesser, kompetanse og verktøy. I denne forbindelse vil Forsvaret ha behov for å rekruttere ressurser med kompetanse innen logistikk og anskaffelser.

Forsvaret planlegger å inngå fire rammeavtaler gjennom denne konkurransen, basert på definerte stillingsnivåer.

Files

Title Size
Del I - Bilag A Tilbudsbrev.docx 37 KB
Del I - Bilag B HMS Egenerkl%C3%A6ring.docx 45 KB
Del I - Bilag C Avvik forbehold og reservasjoner.docx 44 KB
Del I - Bilag D Referanseskjema.docx 26 KB
Del I - Regler for anskaffelsen.pdf 552 KB
Del II - Bilag 1 Beskrivelse av Rammeavtalen.pdf 197 KB
Del II - Bilag 1 Vedlegg 1-1 Eksempler p%C3%A5 rolleprofiler.pdf 878 KB
Del II - Bilag 1 Vedlegg 1-2 Leverand%C3%B8rens samfunnsansvar.pdf 313 KB
Del II - Bilag 1 Vedlegg 1-3 Varsomhet%2C taushetsplikt og habilitet.pdf 15 KB
Del II - Bilag 1 Vedlegg 1-4 Etisk egenerkl%C3%A6ring.pdf 208 KB
Del II - Bilag 2 Prosedyrer for avrop.pdf 6 KB
Del II - Bilag 3 Avtalevilk%C3%A5r for avrop.pdf 15 KB
Del II - Bilag 3 Vedlegg 3-1 SSA Oppdragsavtalen.pdf 151 KB
Del II - Bilag 3 Vedlegg 3-1 Underbilag 1-7.pdf 64 KB
Del II - Bilag 3 Vedlegg 3-2 SSA Bistandsavtalen.pdf 132 KB
Del II - Bilag 3 Vedlegg 3-2 Underbilag 1-6.pdf 55 KB
Del II - Bilag 4 Administrative bestemmelser.pdf 17 KB
Del II - Bilag 4 Vedlegg 4-1 Forsvarets standardblanketter.pdf 120 KB
Del II - Bilag 5 Pris og prisbestemmelser.docx 22 KB
Del II - SSA Rammeavtale.pdf 286 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway