Gamle stadion Sonestasjon 9979010

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/18/2016
1/3/2017
12/21/2016
12/30/2016

Buyer

Kristiansand kommune Kristiansand kommune
Morten Hallvard Stensrud Morten Hallvard Stensrud
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
Postboks 417 Lund

4604 KRISTIANSAND S
Norway
963296746

Closing date has passed.

Short description

Ved gamle stadion i Kristiansand, skal det settes opp en lagerhall på 10x35 meter. Type konstruksjon er valgfritt. Krav gitt i beskrivelse skal forstås som minimumskrav (eller bedre) til konstruksjonen. All prosjektering og arbeider som må utføres for å levere bygget iht. beskrivelse skal være inkludert i tilbudene. Bygget skal leveres nøkkelklart.

Fremdrift: Det er ønskelig at lagerhallen settes opp så fort som mulig. Om det på grunn av dårlige værforhold vanskeliggjør ferdigstillelse i januar/februar, så er siste frist for ferdigstillelse 7 april 2017.

Tildelingskriterium: Laveste total pris. Eventuelle eventuelle prissatte avvik/forbehold skal være inkludert i oppgitt totalpris. (inkl.mva)

Entrepriseform: Totalentreprise. Kontrakten reguleres iht. NS8407.

NB. Det tas forbehold om politisk godkjenning av bevilgning i desember 2016. Om bevilgning ikke foreligger, blir konkurransen innstilt. Det blir ikke utbetalt noen form for kompensasjon til eventuelle tilbydere ved innstilling av konkurransen.

Files

Title Size
Vedlegg 1 Standard avtalevilkår - tjenestekjøp under EØS-terskelverdi 515 KB
Vedlegg 3 Avviksskjema 62 KB
Vedlegg 5 Forpliktelseserklæring 27 KB
Vedlegg 11 Egenerklæring vedrørende sosial dumping 49 KB
Lagerbygg ved Gamle Stadion-fasader-1 24 KB
Lagerbygg ved Gamle Stadion-fasader-2 24 KB
Lagerbygg ved Gamle Stadion-plan og snitt 28 KB
Lagerbygg ved Gamle Stadion-situasjonskart 1.40 MB
Lagerbygg ved Gamle Stadion-situasjonskart-2 1.27 MB
Beskr-lager-gl.Stadion 266 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Gamle stadion Sonestasjon 9979010

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway