Fredrikstad kommune - Labråten, Rehabilitering av VA-anlegg

Information

Open procedure
11/10/2016
11/28/2016
11/23/2016

Buyer

Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune
Roar Lie Roar Lie
940039541

Closing date has passed.

Short description

I forbindelse med rehabilitering av VA-ledninger i Labråten, skal følgende arbeider utføres:

-ca. 1950 m VA-grøfter

ca. 2600 m vannledning

ca. 1900 m spillvannsledning

ca. 1800 m overvannsledning

-ca. 37 stk kumgrupper

-ca. 11000 m² rehabilitering av vei eller gangvei

Anleggsområdet ligger i øvre del av Pettersand/Labråten og inkluderer tilhørende sideveier. De aktuelle strekningene går fra Pettersand 57 i syd, Risløkka 64 i øst samt Gydasvei i vest og nord. Gatene Pettersand og Labråten kobles inn mot eksisterende VA-anlegg i syd. I Gydasvei kobles VL mot eksisterende vannledninger, mens OV og SP stopper her. I Risløkka kobles alt inn på eksisterende ledningsnett. Veiene som blir berørt er: Labråten, Pettersand, Gerds vei, Risløkka, Gros vei, Gunhilds vei og Gydas vei samt gangveier mellom henholdsvis Gydasveg – Pettersand og Labråten - Riisløkka.

Området innehar en større barnehage (Lyngmo barnehage). Dette medfører en del trafikk på morgen og ettermiddagen. Det kan derfor ikke graves i Pettersand og Labråten samtidig.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag - Bok 0_rev B03 inkl vedlegg.pdf 1.23 MB
SHA-plan.pdf 767 KB
Tegningshefte.pdf 20.75 MB
Tilbudsbefaring_20160816.pdf 105 KB
Vedlegg 2.4 - Teknisk beskrivelse_rev B01.gab 3.73 MB
Vedlegg 2.4 - Teknisk beskrivelse_rev B01.pdf 1.64 MB
Vedlegg 2.4 - Teknisk beskrivelse_rev B01.xml 1.47 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway