Ferjeodden VA-anlegg

Information

Open procedure
11/23/2016

Buyer

Tjøme kommune, Virksomhet Miljø og Teknikk Tjøme kommune, Virksomhet Miljø og Teknikk
Roger M. Leegaard Roger Leegaard
Rødsgate
3145 Tjøme
Norway
974640597

Short description

Prosjektet Ferjeodden VA-anlegg omfatter alle arbeider med vann-, spillvann- og overvannsanlegg, samt opprusting av kommunale veier.

Del 1:

Ca. 600 m hovedgrøfter for VA og ca. 500 m kabelgrøft. Ca. 50 m boretrase i fjell for VA og kabel. Levering og nedsetting av kummer og sandfang. Nedsetting av 1 stk. kloakkpumpestasjon med overbygg. Reetablering av veier og tomtearealer. Grenledninger for tilknytning til eksisterende ledninger, kummer og nye sluk

Del 2- Opsjon:

Ca. 200 m hovedgrøfter inkl. ca. 80 m sjøledningstrase. Levering og nedsetting av kummer og sandfang. Nedsetting av 1 stk. kloakkpumpestasjon med overbygg. Reetablering av veier og tomtearealer

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway