1017801 UiT MH2 K204 Ombygging MH Totalentreprise

Information

Open procedure
12/13/2016

Buyer

Statsbygg Hovedkontor Statsbygg Hovedkontor
Marte Kollstrøm Marte Kollstrøm
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
0032 Oslo
Norway
997431995

Short description

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1017801

navn: UiT MH2

om tilbud på totalentreprise:

K204 Ombygging MH

Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering på eksisterende Medisin og Helsefagsbygg (MH) til Universitetet i Tromsø (UiT). Ombyggingen er fordelt på 8 ombyggingsområder på 12 ulike lokasjoner i det eksisterende MH-bygget fra 1991. I tillegg er det berørte arealer, og 1 nytt aggregatrom på tak. Ombyggingen er på ca. 1800 m2 mens berørte arealer er ca. 990 m2.

Files

Title Size
7_1 Hovedfremdriftsplan okt 2016.xlsx 12 KB
7_2_1 16-01-M1 SHA-plan K204.docx 444 KB
7_2_2 16-01-M6 oversiktsliste K204.docx 67 KB
7_2_3 16-01-V6 Sjekkliste oppslagstavle.docx 61 KB
7_2_4 16-01-V12 M%C3%A5nedsrapport fra hovedleverand%C3%B8r til KU.docx 62 KB
7_2_5 16-02-M1 Varslingsplan K204.docx 105 KB
7_2_6 16-02-M2 Rapportering av skade - potensiell skade.docx 63 KB
7_2_7 16-04-M1 Egenrapportering av leverand%C3%B8r.docx 67 KB
7_2_8 16-04-M2 Utvidet samordningsskjema.xlsx 46 KB
7_2_9 Vedlegg til SHA-plan avsn 3_2 Risikovurdering SHA K204.xlsm 232 KB
7_2_10 16-03-M1 Skjema for risikovurdering SHA.xlsm 177 KB
7_3 Brannstrategi_RIBr_07.11.2016.pdf 441 KB
7_4 rammes%C3%B8knad datert 28112014.pdf 4.28 MB
7_5 Utkast til riggplan 25102016.pdf 533 KB
7_6 VA_KART CAMPUS Model %281%29.pdf 1.01 MB
7_7 Utkast til forretningsrutiner i byggefase TE %288407%29.docx 54 KB
7_8 Milj%C3%B8saneringsbeskrivelse MH2 Universitetet i Troms%C3%B8 26.02.2010.pdf 11.81 MB
7_8_1 Krav til Ytre Milj%C3%B8.docx 25 KB
7_8_2 K204_Milj%C3%B8oppf%C3%B8lgingsplan.xlsx 8.16 MB
7_9 NO-RIB-00-01 Oppdatering av milj%C3%B8saneringsbeskrivelse 27.06.2014.pdf 106 KB
7_10 Tillegg milj%C3%B8saneringsbeskrivelse - Linoleum 20.05.2015.pdf 109 KB
7_12 NO-RIV-30-01 Etanolforsyning.pdf 963 KB
7_13 NO-RIV-33-02 Risikovurdering Oppbevaring og bruk av etanol og diesel.pdf 1.12 MB
7_14 Plassering av spritlager plan 7.pdf 137 KB
7_15 Lydteknisk notat Detaljprosjekt.pdf 1.09 MB
7_16 Krav til FDVU-dokumentasjon nytt byggverk.pdf 14 KB
3406.1448.05.F.200.20.001.pdf 618 KB
3406.1448.06.F.200.20.001.pdf 1.15 MB
3406.1448.07.F.200.20.001.pdf 8.34 MB
3406.1448.08.F.200.20.001.pdf 1.35 MB
3406.1448.09.F.200.20.001.pdf 1.04 MB
3406.1448.10.F.200.20.001.pdf 651 KB
3406-11448-00-V-560-70-901.pdf 178 KB
3406-11448-05-V-300-21-0L2.pdf 554 KB
3406-11448-05-V-300-21-0U1.pdf 446 KB
3406-11448-05-V-300-21-0U2.pdf 439 KB
3406-11448-05-V-300-33-0U2.pdf 8.00 MB
3406-11448-05-V-360-21-0U2.pdf 442 KB
3406-11448-06-E-411-21-0L2.pdf 687 KB
3406-11448-06-E-411-21-0U2.pdf 534 KB
3406-11448-06-E-430-21-0L2.pdf 738 KB
3406-11448-06-E-430-21-0U2.pdf 648 KB
3406-11448-06-E-440-21-0L2.pdf 705 KB
3406-11448-06-E-440-21-0U2.pdf 631 KB
3406-11448-06-E-500-21-0U2.pdf 623 KB
3406-11448-06-V-300-21-0L2.pdf 828 KB
3406-11448-06-V-300-21-0L3.pdf 695 KB
3406-11448-06-V-300-21-0U1.pdf 574 KB
3406-11448-06-V-300-21-0U2.pdf 716 KB
3406-11448-06-V-300-33-0L2.pdf 11.23 MB
3406-11448-06-V-300-33-0L3.pdf 7.26 MB
3406-11448-06-V-300-33-0U2.pdf 5.63 MB
3406-11448-06-V-330-21-0L2.pdf 734 KB
3406-11448-06-V-330-21-0U2.pdf 836 KB
3406-11448-06-V-360-21-0L2.pdf 1.04 MB
3406-11448-06-V-360-21-0U2.pdf 901 KB
3406-11448-07-E-411-21-0L3.pdf 833 KB
3406-11448-07-E-411-21-0U1.pdf 612 KB
3406-11448-07-E-411-21-0U3.pdf 698 KB
3406-11448-07-E-430-21-0L3.pdf 641 KB
3406-11448-07-E-430-21-0U1.pdf 585 KB
3406-11448-07-E-430-21-0U3.pdf 676 KB
3406-11448-07-E-440-21-0L3.pdf 630 KB
3406-11448-07-E-440-21-0U1.pdf 556 KB
3406-11448-07-E-440-21-0U3.pdf 694 KB
3406-11448-07-E-500-21-0L2.pdf 705 KB
3406-11448-07-E-500-21-0L3.pdf 644 KB
3406-11448-07-E-500-21-0U1.pdf 552 KB
3406-11448-07-E-500-21-0U3.pdf 723 KB
3406-11448-07-V-300-21-0L3.pdf 1.03 MB
3406-11448-07-V-300-21-0U1.pdf 820 KB
3406-11448-07-V-300-21-0U3.pdf 1007 KB
3406-11448-07-V-300-33-0L2.pdf 11.45 MB
3406-11448-07-V-300-33-0L3.pdf 8.62 MB
3406-11448-07-V-300-33-0U1.pdf 7.58 MB
3406-11448-07-V-300-33-0U2.pdf 7.12 MB
3406-11448-07-V-330-21-0L3.pdf 1.01 MB
3406-11448-07-V-330-21-0U1.pdf 830 KB
3406-11448-07-V-330-21-0U2.pdf 826 KB
3406-11448-07-V-330-21-0U3.pdf 1.02 MB
3406-11448-07-V-360-21-0L2.pdf 1.11 MB
3406-11448-07-V-360-21-0L3.pdf 1.25 MB
3406-11448-07-V-360-21-0U1.pdf 795 KB
3406-11448-07-V-360-21-0U2.pdf 862 KB
3406-11448-07-V-360-21-0U3.pdf 1.15 MB
3406-11448-08-E-411-21-0U4.pdf 537 KB
3406-11448-08-E-430-21-0U4.pdf 580 KB
3406-11448-08-E-440-21-0U4.pdf 570 KB
3406-11448-08-E-500-21-0U4.pdf 598 KB
3406-11448-08-V-300-21-0U3.pdf 917 KB
3406-11448-08-V-300-21-0U4.pdf 981 KB
3406-11448-08-V-300-33-0L3.pdf 7.65 MB
3406-11448-08-V-300-33-0U4.pdf 3.91 MB
3406-11448-08-V-330-21-0U4.pdf 573 KB
3406-11448-08-V-360-21-0L3.pdf 677 KB
3406-11448-08-V-360-21-0U4.pdf 588 KB
3406-11448-09-E-411-21-0U3.pdf 768 KB
3406-11448-09-E-411-21-0U4.pdf 548 KB
3406-11448-09-E-430-21-0U3.pdf 779 KB
3406-11448-09-E-430-21-0U4.pdf 505 KB
3406-11448-09-E-440-21-0U3.pdf 760 KB
3406-11448-09-E-440-21-0U4.pdf 526 KB
3406-11448-09-E-500-21-0U3.pdf 903 KB
3406-11448-09-E-500-21-0U4.pdf 559 KB
3406-11448-09-V-300-21-0U3.pdf 1.44 MB
3406-11448-09-V-300-21-0U4.pdf 971 KB
3406-11448-09-V-300-33-0L3.pdf 7.50 MB
3406-11448-09-V-300-33-0U3.pdf 8.17 MB
3406-11448-09-V-300-33-0U4.pdf 3.92 MB
3406-11448-09-V-330-21-0U3.pdf 1.15 MB
3406-11448-09-V-330-21-0U4.pdf 1.02 MB
3406-11448-09-V-360-21-0L3.pdf 718 KB
3406-11448-09-V-360-21-0U3.pdf 966 KB
3406-11448-09-V-360-21-0U4.pdf 1.06 MB
3406-11448-10-V-300-33-0L3.pdf 6.94 MB
3406-11448-10-V-360-21-0L3.pdf 326 KB
3406-11448-11-V-360-21-0L3.pdf 443 KB
3406-11448-12-V-360-21-0L3.pdf 289 KB
11448-06-C-200-25-0L2.pdf 161 KB
11448-06-C-200-25-0U2.pdf 230 KB
11448-07-C-200-25-0L3.pdf 216 KB
11448-07-C-200-25-0U1.pdf 224 KB
11448-07-C-200-25-0U3.pdf 178 KB
11448-08-C-200-25-0U4.pdf 246 KB
11448-09-C-200-25-0U3.pdf 469 KB
11448-09-C-200-25-0U4.pdf 302 KB
1017801_MH2_UIT_Dokumentliste_ARK_K204.pdf 79 KB
34061144807V340210L3.pdf 699 KB
34061144807V340210U1.pdf 593 KB
34061144809V340210U3.pdf 1.47 MB
Anatomi.pdf 552 KB
E.430.60.001.pdf 28 KB
E.500.60.001.pdf 38 KB
EK.L2.507.4X GF-L7112.pdf 104 KB
EK.L3.507.4X GF-L7118.pdf 61 KB
EK.L3.507.10 GF-L7600.pdf 173 KB
EK.U2.505.011 GF-U548.pdf 84 KB
EK.U2.506.01X GF-U6030.pdf 130 KB
EK.U2.507.10 GF-U7500.pdf 68 KB
EK.U2.507.10 GF-U7501.pdf 100 KB
EK.U2.507.10 GF-U7502.pdf 146 KB
EK.U2.507X UF-7.17.H.pdf 61 KB
EK.U3.507.12 GF-U7057.pdf 66 KB
EK.U3.508.11X GF-U8112.pdf 122 KB
EK.U3.509.11X GF-U9111.pdf 114 KB
EK.U3.509.12 GF-U9500.pdf 64 KB
EK.U3.509.13 GF-U9501.pdf 68 KB
EK.U3.509.14 GF-U9502.pdf 63 KB
EK.U3.509.15 GF-U9503.pdf 64 KB
EK.U3.509.16 GF-U9504.pdf 72 KB
EK.U3.509.17 GF-U9505.pdf 64 KB
EK.U3.509X UF-9.20.H.pdf 66 KB
EK.XX.506.XX GF-U6031.pdf 102 KB
Futurelab.pdf 235 KB
K.057 01-31-M%C3%A5lsatt fallplan.pdf 110 KB
Kj%C3%B8kken.pdf 1.46 MB
Kunstverk.pdf 453 KB
Kurssal.pdf 291 KB
Laboratorieomr.pdf 2.04 MB
MH2-K204_Romliste_RFP.pdf 267 KB
PA 0603 Vedelgg ROMINFOBLOKK.dwg 49 KB
PA 0603 Vedlegg SB-TITTELFELT3.dwg 177 KB
PA 0603_2D-DAKtegninger-20151029.pdf 614 KB
PA 2001 Bygning.pdf 515 KB
PA 3001 VVS_installasjoner.pdf 529 KB
PA 4001 Elkraftinstallasjoner.pdf 529 KB
PA 5001 Tele og automatisering.pdf 431 KB
PA 5601_Automasjon_og_SD-anleggV7-kompatibel.pdf 1.40 MB
Tegningsliste_RIE_1017801_MH2 UIT_K204.pdf 80 KB
Tegningsliste_RIV_1017801_MH2 UIT_K204.pdf 409 KB
Undervisn_pl_8_9.pdf 892 KB
YT-TE K204 01112016.pdf 435 KB
1_K204 Ombygging MH - Tilbudsinvitasjon.pdf 470 KB
2_K204 Ombygging MH_Tilbudsskjema.pdf 290 KB
3_K204 Ombygging MH_utkast til avtaledokument.docx 78 KB
4_K204 Ombygging MH_Totalentrepriseboka.pdf 570 KB
11448-00-A-200-67-101.pdf 83 KB
11448-00-A-200-67-102.pdf 84 KB
11448-00-A-200-67-103.pdf 80 KB
11448-00-A-200-67-104.pdf 80 KB
11448-00-A-200-67-150.pdf 76 KB
11448-00-A-200-67-152.pdf 82 KB
11448-00-A-200-67-153.pdf 79 KB
11448-00-A-200-67-154.pdf 81 KB
11448-00-A-200-67-155.pdf 77 KB
11448-00-A-200-67-302.pdf 143 KB
11448-00-A-200-91-001.pdf 142 KB
11448-00-A-200-91-004.pdf 91 KB
11448-00-A-200-92-002.pdf 159 KB
11448-00-A-200-92-005.pdf 91 KB
11448-00-A-200-95-003.pdf 67 KB
11448-00-A-200-98-001 _Anbudsbeskrivleser storkj%C3%B8kken%2C kj%C3%B8kken 6.etg.pdf 319 KB
11448-05-A-200-20-100.pdf 120 KB
11448-06-A-200-20-100.pdf 229 KB
11448-06-A-200-25-0L2.pdf 157 KB
11448-06-A-200-25-0U2.pdf 223 KB
11448-06-A-200-31-0L2.pdf 317 KB
11448-06-A-200-31-0U2.pdf 159 KB
11448-06-A-200-34-0L2.pdf 156 KB
11448-06-A-200-34-0U2.pdf 148 KB
11448-06-A-200-67-100.pdf 370 KB
11448-07-A-200-20-100.pdf 376 KB
11448-07-A-200-25-0L3.pdf 207 KB
11448-07-A-200-25-0U1.pdf 210 KB
11448-07-A-200-25-0U3.pdf 172 KB
11448-07-A-200-31-0L3.pdf 167 KB
11448-07-A-200-31-0U1.pdf 250 KB
11448-07-A-200-31-0U3.pdf 259 KB
11448-07-A-200-34-0L3.pdf 154 KB
11448-07-A-200-34-0U1.pdf 162 KB
11448-07-A-200-34-0U3.pdf 181 KB
11448-07-A-200-61-100.pdf 196 KB
11448-07-A-200-61-101.pdf 171 KB
11448-07-A-200-61-102.pdf 174 KB
11448-08-A-200-20-100.pdf 273 KB
11448-08-A-200-25-0U4.pdf 229 KB
11448-08-A-200-31-0U4.pdf 217 KB
11448-08-A-200-34-0U4.pdf 216 KB
11448-09-A-200-20-100.pdf 289 KB
11448-09-A-200-25-0U3.pdf 458 KB
11448-09-A-200-25-0U4.pdf 290 KB
11448-09-A-200-31-0U3.pdf 329 KB
11448-09-A-200-31-0U4.pdf 243 KB
11448-09-A-200-34-0U3.pdf 211 KB
11448-09-A-200-34-0U4.pdf 227 KB
11448-09-A-200-61-100.pdf 171 KB
11448-09-A-200-61-101.pdf 167 KB
11448-10-A-200-20-100.pdf 170 KB
11448-11-A-200-20-100.pdf 135 KB
11448-12-A-200-20-100.pdf 78 KB
Bygg- og brukerutstyr fordeling 26.05.2015.pdf 204 KB
K.057 01-11-Kantine.pdf 164 KB
K204_OmbyggingMH-Beskrivelse.pdf 2.95 MB
Utstyrsliste som det skal legges tilrette for 27092016.xlsx 47 KB
vedlegg_SHA til beskrivelsen.pdf 188 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway