Jåttå vgs. Nybygg Tilrettelagt avdeling

Information

Open procedure
12/21/2016

Buyer

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune
Ingar Johannessen Ingar Johannessen
postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger
Norway
971045698

Short description

Rogaland fylkeskommune skal bygge ny avdeling for tilrettelagt undervisning, ved Jåttå videregående skole i Stavanger. Skolen tilbyr både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring og har ca 1100 elever. Lokalene som i dag rommer tilrettelagt undervisning på Hinna skal selges, og nybygg skal bygges sør på tomten ved hovedskolen. Undervisngen vil foregå i små grupper med økt bemanning. Elevene rustes for å beherske et bedre arbeids- eller hverdagsliv ved avsluttet skolegang. Avdelingen får 65 elever fordelt med 30 på hverdaglivstrening og 35 på arbeidstrening. Det er ca 60 ansatte.

Tomten er ligger mellom veier, jernbane og parklignede friaraeal, og er forholdvis flat. Hovedbygget er fra 2007 og idrettsbygg fra 2010.

Denne konkurransen gjelder en totalentreprise for tilrettelagt avdeling som er et nybygg på totalt BTA 3.390 m², samt utomhus og riving / oppbygging av ny ballbinge. Totalentreprisen omfatter oppføring av et komplett funksjonsdyktig og bruksklart bygg. Utførende totalentreprenør har ansvaret for at kontrakten inkluderer alle nødvendige arbeider mht. planlegging, prosjektering og utførelse.

Files

Title Size
0. Del I Konkurransebeskrivelsen - J%C3%A5tt%C3%A5 VGS nybygg tilrettelagt avdeling.pdf 170 KB
0. Del II Kontraktsgrunnlaget - J%C3%A5tt%C3%A5 VGS nybygg tilrettelagt avdeling.pdf 941 KB
C.2 Funksjonsbeskrivelse - J%C3%A5tt%C3%A5 VGS nybygg tilrettelagt avdeling.pdf 965 KB
C.3.1 Geoteknisk rapport.zip 3.67 MB
C.3.2 Brannteknisk rapport.zip 2.22 MB
C.3.3 Premissdokument lyd og akustikk.zip 707 KB
C.3.4 Arkitekttegninger.zip 13.57 MB
C.3.5 Beregningsforutsetninger.zip 3.52 MB
C.3.6 Byggetekniske tegninger.zip 2.62 MB
C.3.7 Landskapstegninger.zip 12.13 MB
C.3.8 Rombehandlings skjema.pdf 146 KB
C.3.9 materialbeskrivelse.pdf 4.83 MB
C.3.10 Tegning av riggomr%C3%A5de.pdf 1.16 MB
C.3.11 SHA-plan.pdf 51 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway