NRI 1614 Konkurransegrunnlag for årskontroll av brannvernutstyr

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/12/2016

Buyer

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI)
Vidar Hasle Vidar Hasle
Postboks 3, 1921 Sørumsand
1920 SØRUMSAND
Norway
942645295

Short description

Rammeavtale for årskontroll innen brannvern for eiendommer tilhørende Oppdragsgiver innen følgende områder:
-Brannalarmsystemer
-Brannslokningsapparater
-Brannslanger
-Røykluker / røykventilasjon 
-Nødlys og markeringslys
-Sprinkelanlegg og vanntåkeanlegg inergen anlegg

Kontrollens omfang og innhold skal oppfylle krav til kontroll etter FOB§5 :
Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: 
a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket 
b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre
Der det foreligger NS norm for kontrollområdet skal NS norm følges. Hvis det ikke foreligger NS norm skal FG norm følges. Hvis det ikke foreligger FG norm skal bransjestandard eller leverandørens anvisning for kontroll følges.

 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway