Nordseter skole - K602 Fasadeintegrerte solceller

Information

11/10/2016

Buyer

Undervisningsbygg Oslo kommune Undervisningsbygg Oslo kommune
Eivind Olsen Eivind Olsen
Grensesvingen 7
0606 Oslo
Norway
984070659

Short description

Nordseter skole skal totalrehabiliteres. Undervisningsbygg ønsker å integrere solceller i fasaden i brystningsbåndene under vinduene i 2. og 3. etasje. I tillegg til å produsere strøm tenker man at solcellene skal erstatte annen værhud i fasadene. Prosjektet er planlagt med en modulbasert utenpåhengt glass‐ og aluminiumsfasade (curtainwall) som anskaffes gjennom en generalentreprise. Målet er at dette skal være et fremtidsrettet og innovativt miljøtiltak og, om mulig, være lønnsomt i et LCC‐perspektiv. For øvrig er det et mål at ungdomsskolebygget fra 1968 på ca 8500 m2 skal oppnå passivhusstandard, i tråd med Oslo kommunes og Undervisningsbyggs miljøstrategi.

Undervisningsbygg ønsker å få en solcelleleverandør på banen som kan bidra i en samspillsfase sammen med byggherren og prosjekteringsgruppen. Denne samspillsfasen vil pågå parallelt med siste fase av detaljprosjekteringen, slik at løsningen kan optimaliseres og grensesnittene mellom den planlagte generalentreprisen og solcelleentreprisen blir avklart i god tid før byggestart (sommeren 2017). Når endelig løsning og omfang er ferdig detaljert og avklart enes man om en endelig pris for selve leveransen/utførelsen, basert på enhetspriser gitt i opprinnelig tilbud. Deretter vil leverandøren bli tiltransportert til generalentreprenøren i utførelsesfasen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway