Rammeavtale for Elektroarbeider i LONGYEARBYEN (Svalbard)

Information

Open procedure
11/9/2016
12/1/2016

Buyer

Statsbygg Hovedkontor Statsbygg Hovedkontor
Olav B. Myhre Olav B. Myhre
Postbok 8106 Dep. (Biskop Gunnerusgt. 6)
0032 Oslo
Norway
997431995

Closing date has passed.

Short description

Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for elektroarbeider for Statsbyggs eide og leide eiendommer i Longyaerbyen (Svalbard) i henhold til NEK 400 Elektroarbeider.

Det vil bli inngått rammeavtale med 1-en-leverandør.

Oppdrag vil gjelde elektroarbeider i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold ved Statsbyggs til en hver tid eide og leide eiendommer i Svalbard. Vi viser til vedlegg 4 for oversikt over eiendommer.

Formålet med rammeavtalen er å sikre Statsbyggs tilgang på kvalifiserte ressurser innenfor elektroarbeider og til planlagte og akutte arbeider som oppstår i forbindelse med drift og vedlikehold av bygningsmassen. Vi viser til vedlegg 4- oversikt over eiendommer for beskrivelse av hvilke eiendommer Statsbygg har per september 2016.

Opsjon 1:

OPSJONER PÅ EIENDOMMER UTENFOR LONGYEARBYEN:

Statsbygg har anledning til å benytte denne rammeavtalen på oppdrag utenfor Longyerbyen til enhver tid eide og leide eiendommer i Svalbard og omegn.

Listen nedenfor er ikke utømmende og eiendommer kan ved behov bli trukket fra.

•Eiendom 899 Meterorologisk stasjon Bjørnøya

•Eiendom 900 Meteorologisk stasjon Hopen

•Eiendom 13600 Sverdrupstasjonen, Ny-Ålesund

Opsjon 2- Opsjoner på utførelse av service på brannanlegg på boliger i Longyerbyen

Statsbygg har opsjon på å benytte denne rammeavtalen på service på brannanlegg på boliger i Longyerbyen

Det er stilt nærmere krav i vedlagte «Generell kravspesifikasjon for kjøp av håndverkertjenester Statsbygg.

Files

Title Size
Vedlegg%206-%20SHA-plan.pdf 474 KB
Vedlegg%205-%20Standardvilk%C3%A5r%20for%20h%C3%A5ndverkertjenester%20i%20Statsbygg_3_3.pdf 383 KB
Vedlegg%203%20-%20Avtaledokument%20Svalbard-%20versjon%201.0.pdf 153 KB
Vedlegg%202-%20Tilbudsskjema.docx 67 KB
tilbudsinvitasjon_elektroarbeider%20i%20Longyearbyen.pdf 425 KB
Vedlegg%201%20-%20Generell%20kravspesifikasjon.pdf 346 KB
Eiendommer%20Rammeavtale%20Elektro%20Svalbard%20.pdf 49 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway