E39 Lavik-Skei, parsell Bjørset-Skei

Information

Open procedure
11/9/2016
1/6/2017

Buyer

Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest
Jan Bjarne Thorsnes Jan Bjarne Thorsnes
Askedalen 4
6863 Leikanger
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Det skal etableres 11km veg og 6,5 km med gang- og sykkelveg fra Bjørset til Skei langs nordsida av Jølstravatnet. Det skal drives 2,5 km tunnel i Kjøsnesfjorden for å dekke massebehovet for vegoppbygningen.

Files

Title Size
fm_va_305245_VA 3Dlinjer.dwg 687 KB
VA 10002_ORVWsLandXMLExport.xml 58 KB
VA 10101_ORVWsLandXMLExport.xml 123 KB
VA10002_GAAWsLandXMLExport.xml 36 KB
VA10101_SMWsLandXMLExport.xml 65 KB
A0_Forside_Innholdsliste.pdf 12 KB
A1-Dokumentliste.pdf 34 KB
A2%20Innbydelse%20til%20anbudskonkurranse.pdf 364 KB
A3-Orientering_om_prosjektet.pdf 39 KB
B1-Konkurranseregler-20160212.pdf 33 KB
B2-Krav_til_tilbyders_kvalifikasjoner.pdf 52 KB
B3_Krav_til_tilbud_og_spesielle_konkurranseregler.pdf 44 KB
C1-Alminnelige_kontraktsbestemmelser-20100614.pdf 8 KB
C2_Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen_20160501.pdf 165 KB
C3_Spesielle_kontraktsbestemmelser_bygging.pdf 171 KB
C4-Avtaledokument.pdf 15 KB
D2-2%20Geoteknisk%20rapport%205121010-1.pdf 12.96 MB
D2-3%20Geologisk%20rapport%2015_230883-1.pdf 27.98 MB
D2-5%20Objektliste.pdf 1.76 MB
D2-6%20St%C3%B8ttemur%20prosjekteringsrapport%205121010-RIG4%20RevB.pdf 922 KB
E1-Dokumentasjon_fra_tilbyder.pdf 10 KB
E2-Firmaopplysninger.pdf 57 KB
E3-Beskrivelse_med_utfylte_priser-20101126.pdf 8 KB
E4-Prisskjema.pdf 32 KB
E5-Tilbudsskjema.pdf 15 KB
Kap%20D%20%20E39%20Lavik-Skei_Bj%C3%B8rset-Skei.xml 1.50 MB
Kap%20D_E39%20Lavik-Skei_Bj%C3%B8rset-Skei.pdf 836 KB
R763_Skjema_erklaering_ved_bruk_av_UE-eller-innleie.pdf 71 KB
Risikovurdering%20ihht%20FEL.pdf 470 KB
Samsvarserkl%C3%A6ring%20ihht%20FEL.pdf 250 KB
SHA-plan%20Bj%C3%B8rset%20Skei%2019.%20okt.%202016.pdf 283 KB
Vegmodellar.zip 129.33 MB
D2-1%20Tegningsgrunnlag.pdf 196.93 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway