Invitasjon til dialogkonferanse - Nytt IKT-verktøy for Justervesenet

Information

12/5/2016

Buyer

Justervesenet Justervesenet
Jo Espen Glent Jo Espen Glent
874761192

Short description

Justervesenet inviterer til dialogkonferanse i forbindelse med anskaffelse av nytt IKT-verktøy for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut dagens aldrende systemer.

Anskaffelsen av et nytt IKT-system kjøres som en innovativ anskaffelse. Det betyr at vi går i dialog med leverandører i forkant av konkurransen for å presentere vårt behov og få innspill til hvordan vårt behov kan løses. Dialogkonferansen er åpen for alle, og i etterkant ønsker vi kortfattede innspill fra leverandørene. Hensikten er å lage et best mulig konkurransegrunnlag som ikke stenger døren for noen løsninger.

I denne forbindelse inviterer vi til dialogkonferanse om det kommende prosjektet i Difis lokaler i Oslo, Grev Wedels plass 9, 30 november 2016 Kl. 1200, se invitasjon.

Frist for påmelding til konferansen er 28. november 2016. Påmelding sendes til

postmottak@justervesenet.no med navn på deltager(e) og navn på virksomhet.

Det er en begrensing på antall deltagere så vær tidlig ute med påmelding.

Ved spørsmål kontakt, prosjektleder Jo Espen Glent på mobil 91856965 eller e-post

jeg@justervesenet.no.

Files

Title Size
IKT-prosjekt2016.pdf 40 KB
Invitasjon_dialogkonferanse.pdf 441 KB
Prosesskart.pdf 200 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway