Hundvåg skole - rehabilitering

Information

Open procedure
11/8/2016
1/30/2017

Buyer

Stavanger kommune Stavanger kommune
Silje Lyslo Silje Lyslo
Olav Kyrresgt 23
4068 Stavanger
Norway
964965226

Closing date has passed.

Short description

Hundvåg skole er en barneskole bygget ut i flere etapper i ulike tidsepoker, og noen av byggene er bedre enn andre. Det har lenge vært behov for oppgradering av de dårligste arealene. I tillegg skal det etableres en bydelskulturskole i bydelen. Denne er besluttet lagt til Hundvåg skole. Det er valgt å erstatte deler av den dårligste bygningsmassen på skolen helt. Prosjektet som det skal gis pris på er en totalentreprise som går ut på å rive deler av den dårligste bygningsmassen og bygge et nytt bygg i to etasjer og opparbeide uteområde. Bygget skal knyttes sammen med

administrasjonsbygget som i dag mangler heis. Det legges opp til sambruk av arealer mellom Hundvåg skole og bydelskulturskolen.

Files

Title Size
1.Konkurransebeskrivelse Hundv%C3%A5g skole.pdf 106 KB
2.Kontraktsgrunnlag Hundv%C3%A5g skole.pdf 219 KB
Vedlegg C.2 Funksjonsbeskrivelse.pdf 498 KB
Vedlegg C.3-1 Skisseprosjekt.pdf 4.18 MB
Vedlegg C.3-2 Plantegninger eksisterende bygg.pdf 1.81 MB
Vedlegg C.3-3 Branntegninger eksisterende bygg.pdf 2.41 MB
Vedlegg C.3-4 Ventilasjonstegninger eksisterende bygg.pdf 1.76 MB
Vedlegg C.3-5 Utend%C3%B8rs el-anlegg eksisterende bygg.pdf 19.68 MB
Vedlegg C.3-6 Oversikt ventilasjonsanlegg og tavler eksisterende bygg.pdf 177 KB
Vedlegg C.3-7 Oplan eksisterende bygg.pdf 618 KB
Vedlegg C.3-8 Hovedplan dren eksisterende bygg.pdf 8.55 MB
Vedlegg C.3-9 Situasjonsplan eksisterende bygg.pdf 7.30 MB
Vedlegg C.3-10 Kartutsnitt med VA-ledninger eksisterende bygg.pdf 451 KB
Vedlegg C.3-11 Plan ledninger i grunn eksisterende bygg.pdf 20.40 MB
Vedlegg C.3-12 Snitt eksisterende bygg.pdf 234 KB
Vedlegg C.4-2 Prosjekteringsanvisninger.pdf 2.38 MB
Vedlegg C.4-3 Milj%C3%B8saneringsbeskrivelse.pdf 1.55 MB
Vedlegg C.4-4 Brannstrategi.pdf 4.26 MB
Vedlegg C.4-5 Foranalyse SMI.pdf 585 KB
Vedlegg C.4-6 Utkast til riggplan.pdf 219 KB
Vedlegg C.4-7 Rom og utstyrsbeskrivelse og skisse.pdf 452 KB
Vedlegg C.4-8 Skisse for plassering av lyd og bilde.pdf 359 KB
Vedlegg C.4-9 Konstruksjonsprinsipp.pdf 1.68 MB
Vedlegg D.3 SHA-plan.pdf 301 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway