Evaluering av implementeringen av integreringsmottak og virkningene av tiltak for en tidlig og effektiv kvalifisering av beboere i mottak

Information

Negotiated procedure
11/10/2016

Buyer

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet
Marie Seland Marie Seland
Pb 8005 Dep
0030 Oslo
Norway
972417831

Short description

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å gjennomføre en evaluering av implementeringen av integreringsmottak og en studie av virkninger av tiltak som vil utgjøre kjernen i integreringsmottakene.

Undersøkelsen skal bestå i to deler:

a)En evaluering av implementeringen av integreringsmottak. Formålet med denne delen av undersøkelsen er å gi kunnskap om i hvilken grad integreringsmottakene er etablert og fungerer i tråd med intensjonene for implementeringen formulert i bakgrunnsdoku-mentene.

b)En studie av virkninger av tiltak som vil utgjøre kjernen i integreringsmottakene. For-målet med denne delen av undersøkelsen er å kartlegge, analysere og finne frem til hvilke virkninger de ovennevnte tiltakene har for innvandrere med fluktbakgrunn sin karrierevei fra asylmottak og fram til arbeid.

Det forutsettes at de to delene av undersøkelsen ses i sammenheng.

Det vises til vedlagt oppdragsbeskrivelse for en utdyping av ovennevnte punktene.

Files

Title Size
Kvalifikasjonsgrunnlag.pdf 559 KB
Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse%28450397%29.docx 31 KB
Vedlegg 4.1%28449510%29.pdf 1.08 MB
Vedlegg 4.2%28449511%29.pdf 2.92 MB
Vedlegg 4.3%28449512%29.pdf 529 KB
Vedlegg 4.4%28449513%29.pdf 309 KB
Vedlegg 4.5%28449514%29.docx 87 KB
Vedlegg 5%28449515%29.docx 67 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway