Vikartjenester

Information

Open procedure
11/8/2016

Buyer

Politiets fellestjenester Politiets fellestjenester
Tone Karlsen Tone Karlsen
Fridtjof Nansens vei 14
0369 Oslo
Norway
974761157

Assignment text

Formålet med anskaffelsen er å dekke Politi- og lensmannsetatens behov for Vikartjenester innen tjenesteområdene som beskrevet i dette dokuments punkt 1.4, ved f eks ferieavvikling, korttidsfravær eller ved ekstraordinære situasjoner hvor det er påkrevd med mere ressurser enn det oppdragsgiver selv har til rådighet på det aktuelle tidspunktet.

Etterspurte tjenesteområder:

1.Servicemedarbeider, herunder enklere saksbehandling, sekretæroppgaver, sentralbord, resepsjon, kontormedarbeider, kunde- og varemottak

2.Vaktmester og driftstekniker

3.Kantine

4.Arkiv

5.Lønn og regnskapKontraktstildeling
Tittel: Vikartjenester
Dato for kontraktstildeling: 06-11-2016
Antall mottatte tilbud: 7
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Adecco Norge AS935333156, Postboks 2013 Vika, 0125 Oslo, NO. Manpower AS920968201, Postboks 2506 Solli, 0202 Oslo, NO. Amesto Top Temp AS994600613, Strandgata 19, 0152 Oslo, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway